Havna 2017: Folkeliv i byen lørdag formiddag - og også barna har sin festival