Havna 2017: Folkeliv i byen lørdag formiddag - og også barna har sin festival

12. august 2017, kl. 19:00