Gunhild Nerli og Pepper skal på jobb i Mosjøen også kommende helg.
Rune Pedersen

Krydder i tilværelsen: Pepper klar for julejobb i Mosjøen

Nå er det slutt på late helger hjemme på Nerli gård i Hattfjelldal. Reinsdyret Pepper var på jobb i Mosjøen allerede forrige helg (1. desember) og stiller opp også nå til helga.
Publisert

– Vi kalte ham Pepper ettersom han var helt svart som kalv, sier Nils Gunnar Bohman og nikker mot Pepper som straks setter kursen mot matfar. 

Krydder og barnemagnet

Det er ingen tvil om at Pepper som til daglig går løs mellom husene på Nerli, kommer godt overens, både med «foreldre» og folk som måtte komme innom gården 5–6 kilometer fra Hattfjelldal sentrum. Han er tillitsfull og rolig og således midt i blinken for rollen han er tiltenkt.

 Gunhild Nerli har tidligere understreket overfor Helgelendingen at hensikten med hennes reinsdyrhold i miniformat har vært nettopp slike jobber som Pepper skal på nå i førjulstida. Nemlig å fungere som arrangementskrydder og magnet for ungene. For å unngå «arbeidsskader» er geviret redusert til noen små takker.

– Selv om han er en rolig og godslig gutt er han midt i puberteten og kan tidvis ha sine nykker, sier Gunnhild Nerli om sin halvannet år gamle følgesvenn.

Løsgjengeren Pepper spankulerer rundt som han selv vil på Nerli gård.

Løsgjengeren Pepper spankulerer rundt som han selv vil på Nerli gård. Foto:

Fortsatt ulovlig

Helgelendingen har det siste året skrevet flere artikler om reinholdet ved Nerli gård. Det har ikke vært aldeles konfliktfritt. Siste status er at reinsdyra på gården fortsatt er ulovlig. 21. august avviste Reindriftsstyret Gunhild Nerli og Nils Gunnar Bohmans klage på det som i sakspapirene bare heter «opphør av ulovlig forhold».

– Vi hadde i alt fem rein. To av dem er allerede slaktet, sier Gunhild Nerli. Nå håper hun et brev fra Hattfjelldal kommune til departementet skal føre til at de kan beholde dyra.

– Det er Arbeiderpartiet som har lovet å ta opp saken i formannskapet, sier Nerli.

Det er Reindriftsloven som regulerer retten til å eie rein. Retten er forbeholdt personer som har rett til reinmerke. Det påpekes også at ett av vilkårene for å eie rein er at den inngår i en siidaandel. Det gjør ikke Pepper som til daglig spankulerer rundt mellom husene på Nerli gård med to litt mer adstadige og tilårskomne artsfrender samt hunden Kira.

Pepper har enn så lenge selskap av to artsfrender på gården.

Pepper har enn så lenge selskap av to artsfrender på gården. Foto:

Klapp på skuldra

Både Gunnhild Nerli og Nils Gunnar Bohman har fått mye støtte fra bygdefolket i kampen mot reindriftsforvaltningen. Langt på vei de fleste gir dem et klapp på skuldra med oppmoding om å stå på videre. Heller ikke folk som selv arbeider i reindriftsnæringen har stor forståelse for det som betegnes som forvaltningens regelrytteri.

Byrkije reinbeitedistrikt har i en skriftlig bekreftelse til reindriftsforvaltningen understreket at de ikke har noen innvendinger til reinholdet på Nerli gård, og mener dette ikke er en trussel mot næringa og det «ordentlige» reinholdet som sådan.

– Ikke relevant, slår Reindriftsstyret kort fast om henvendelsen fra Byrkije i sitt vedtak.

Artikkeltags