Forvirrende om tilhenger

Artikkelen er over 11 år gammel

Reglene om kjøring med tilhenger og campingvogn er ikke av de enkleste. – Vi får stadig henvendelser fra folk som har misforstått bestemmelsene, sier kjørelærer Karl Sverre Storsve.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

I forrige uke uttalte Rune Leer i Utrykningspolitiet til Helgeland Arbeiderblad at det kreves en «E» i førerkortet for at man i det hele tatt skal kunne kjøre med tilhenger.

Det er med bakgrunn i denne misforståelsen at Storsve nå reagerer og ønsker å klargjøre litt om reglene.

– Reglene er utrolig kronglete utformet og man blander begreper som egenvekt, tillat totalvekt og aktuell totalvekt om hverandre. Det er ikke overraskende at mange misforstår reglene, sier han.

Unntak

For å ta det første først: Man har lov til å kjøre tilhenger med ordinært klasse B-førerkort.

Men det er viktig å legge merke til begrensningene. Regelen i førerkortforskriften sier følgende: «Førerkort klasse B gjelder for bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kilo og med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kilo»

– Hengeren vi har til utleie her på Autosentret veier 650 kilo uten last og tillatt totalvekt er atskillig høyere, sier Karl Sverre Storsve.

Unntaket fra regelen er det Vegvesenet kaller «Campingvognregelen» - et begrep Storsve mener bidrar til forvirringen.

– Det finnes ingen campingvognregel. Regelen, som tillater bil og tilhenger å ha ei totalvekt på inntil 3.500 kilo, gjelder ifølge Vegvesenet «selvsagt alle typer tilhengere». Det blir bare tøvete å knytte den opp mot kjøring med campingvogn, mener Storsve.

I praksis vil det si at du med førerkort klasse B kan trekke en tilhenger med totalvekt som ikke overstiger bilens egenvekt.

– Samlet tillatt totalvekt på bil og henger må ikke overstige 3.500 kilo, sier Karl Sverre Storsve.

Stempel

Henger du med så langt?

I så fall har lovgiveren kronglet det mer til for å være sikre på at folk skal gå seg vill i regeljungelen.

– Med førerkort klasse B kan du kjøre bil med tillatt totalvekt inntil 3.500 kilo. La oss si at du har en bil som veier 3.400 kilo og du skal trekke henger med den. Da vil totalvekten bikke over den tillatte grensen. Man skulle kanskje tro at du ikke kunne ha en henger bakpå da, men slik er det ikke. Da er det regelen om henger med tillatt totalvekt på 750 kilo som gjelder. I praksis betyr det at de med førerkort klasse B har lov til å føre vogntog med tillatt totalvekt på inntil 4250 kilo, sier Storsve.

Mange eldre bilførere har et stempel i førerkortet der det står at de kan føre kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 7.500 kilo. Det er viktig å merke seg at dette ikke har innvirkning på hvor tung tilhenger man kan kjøre med.

– De samme begrensningene gjelder i forhold til disse førerne, sier Storsve.

Begrensning i vognkort

Skal man føre vogntog med tilhenger som har tillatt totalvekt over 750 kilo, og som ikke omfattes av den såkalte campingvognregelen, kreves det klasse BE.

Med den ekstra bokstaven i førerkortet er det bilens vognkort som setter begrensninger for hvor mye hengeren kan veie.

– Det enkleste for alle parter mener jeg hadde vært om vognkortbegrensningen hadde vært det avgjørende. Slik det er nå er det ei salig blanding av begreper og unntak. Vi får stadig henvendelser fra folk som tror de må kjøre opp til klasse BE for å kjøre med campingvogn. Jeg vil anbefale folk som er i tvil om de kjører lovlig eller ikke å ta kontakt med nærmeste trafikkstasjon eller kjøreskolene, sier Storsve.

Artikkeltags