Bevilget 3,7 millioner til Hag Vekst – krever aksjonæravtale som sikrer at pengene blir i Grane