Boka er en oppfølger av praktverket «Vefsnavassdraget – 100 år med tømmerfløyting» som ble utgitt i 2018. I forbindelse med dette arbeidet ble mange skogstuer og – tufter kartlagt, og det framkom etter hvert et ønske om å framstille også dette materialet i bokform. «Vefsnavassdraget – skogsarbeiderliv og skogstuer» er oppfølgerens arbeidstittel. Her skal altså skogstuene og skogsarbeidernes liv presenteres.

Kveldsmøter

Fylkesrådet har fått en god beskrivelse av den planlagte boka som i grove trekk vil følge boka om fløyterne. Den blir delt inn i to deler der første del vil inneholde generell historie og historier fra skogsarbeidernes arbeidsdag. I del to vil alle registrerte objekter bli lagt inn i kart.

I tillegg til ferdig bok er det i prosjektperioden fram til høsten 2020 planlagt åpne kveldsmøter i hver kommune. Formålet er å informere om det pågående arbeidet og innhente informasjon fra møtedeltakerne. Målgruppen for denne boken er skoleelever i hele området, egen befolkning i Vefsn, Grane og Hattfjelldal, lokalt næringsliv (særlig reiselivsbedrifter) og turister, heter det i saksframlegget til politikerne.

Ferdig til høsten

Prosjekteier er Grane Næringsutvikling AS, som har ansvar for prosjektets økonomi og rapportering. Arbeidsgruppa (Halle Heggli, Are Halse og Arild Tokle) har ifølge presentasjonen til fylkesrådet ansvar for feltarbeid og annen innsamling av informasjon.

Kjell Øksendal og Kari Wærum vil inngå i bokredaksjonen sammen med arbeidsgruppa, på samme måte som ved forrige bokutgivelse. Boka om skogsarbeidernes liv har ei kostnadsramme på 800.000 kroner. Boka skal etter planen være ferdig, trykket og i salg senhøsten 2020.