Betongfabrikken fikk 175.000 i saksgebyr, klaget og tapte: – Alle skjønner at det ikke skal være så dyrt

Fylkesmannen i Nordland konstaterer at Vefsn kommune hadde full rett til å kreve det som til slutt ble drøyt 167.000 kroner for å saksbehandle en reguleringsplan. Gebyrbetaleren er glad for at kommunens metode for gebyrutregning får oppmerksomhet.