(AvisaNordland): Klokken 07.45 i dag tidlig gikk det ut melding til samtlige soldater i Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14 med beskjed om snarest å møte på sine oppsettingssteder. Det skriver Heimevernet i en pressemelding.

– Sjef Heimevernet gjennomfører uten forvarsel beredskapstester i Heimevernets organisasjon. Hensikten er å teste evnen til rask reaksjon og verifisere at planverk er oppdatert og rutiner fungerer. Dette er også en test av underavdelingens evne til selvoppsetting, sier oberstløytnant Ingvar Seland i pressemeldingen.

Beredskapstesten vil medføre noe økt militær tilstedeværelse på utvalgte punkter i Nordland fylke, opplyser Heimevernet. Øvelsen avsluttes i løpet av kvelden.