Det er gått lang tid siden Norge sist hadde en total gjennomgang av beredskapen. Over 20 år. Det er på tide med en ny.

Samfunnet har forandret seg betraktelig siden da. Her i landet har vi opplevd terrorhendelser. Den teknologiske utviklingen har ført til at digitale angrep. Vi ser hvordan en pandemi plutselig kan ramme. Sikkerhetssituasjonen i våre nærområder er forverret. Matvareprisene stiger globalt. Dataangrep florerer.

Bevisstheten rundt sårbarhet er stor i mange deler av samfunnet, og koronakrisen har synliggjort svakheter i den nasjonale beredskapen ytterligere. På samme måte som terrorangrepet 22. juli 2011 har gjort oss mer bevisste på sårbarhet overfor terror, har Covid- 19 gjort oss bevisste på sårbarhet i møte med en global pandemi. Fellesnevneren for begge hendelsene er at den totale beredskapen er langt under tilfredsstillende nivå.

Norge er et langstrakt land med store havområder, verdifulle naturressurser, en liten befolkning og en stormakt som nabo. Den norske kysten har en militær strategisk plassering som fører til at vi er mer utsatt for konflikter. Nordland er plassert midt i dette.

Den norske verdikjeden for mat kjennetegnes av mange, spredte produsenter og få, store aktører innen distribusjon og innkjøp. Nordland er slik sett Norge i minatyr. Vi produserer mindre og mindre av maten vi spiser og en svært bekymringsfull konsekvens er at vi blir mer avhengig av det internasjonale markedet i et internasjonalt bilde som blir stadig mer uoversiktlig.

Nordlendingene reiser mer enn før og muligheten for å bringe med seg sykdommer over landegrensene øker. Antibiotika resistente bakterier er én av de største helsetruslene verden står overfor.

Koronaviruspandemien har synliggjort at knapp sykehuskapasitet, mangel på legemidler og usikker forsyning av smittevernutstyr og testutstyr gjør helsetjenesten sårbar. En sårbarhet som koster oss store summer fordi vi ikke er forberedt og kapasiteten er for liten.

Mer flom, ekstremvær, skred og ras er konsekvenser av klimaendringene. I en allerede krevende geografi har et villere og våtere klima allerede fått store konsekvenser for bygging, sikring og vedlikehold av grunnleggende infrastruktur som avløp, kraftforsyning og veier. Senterpartiet har lenge tatt til orde for en ny totalberedskapskommisjon for å øke beredskapen og sikre nasjonal kontroll over samfunnskritiske funksjoner i Norge.

Justisministeren i Senterparti-Arbeiderparti regjeringen har nå foreslått å sette den i gang. Det er betryggende at vi har en regjering som tar beredskap på alvor.