Ber om løsninger som kan berge jobbene i Aker: "Dette er et tap for både petroleumsnæringen og Norge som nasjon"

Ordfører Peter Talseth besøkte torsdag anlegget til Aker Solutions på Strendene i Sandnessjøen. Nå ber han om løsninger som kan berge aktiviteten og jobb til de ansatte.

Ordfører Peter Talseth besøkte torsdag anlegget til Aker Solutions på Strendene i Sandnessjøen. Nå ber han om løsninger som kan berge aktiviteten og jobb til de ansatte. Foto:

Av

Ordfører i Alstahaug, Peter Talseth, har engasjert seg i nedleggingen av Aker Solutions anlegg i Sandnessjøen.

DEL

Leserbrev (iSandnessjøen) Aker Solutions avd. Sandnessjøen er en viktig bedrift i Nord-Norge. Bedriften har lange tradisjoner som leverandør til oljeselskapenes utbygging på norsk sokkel, og ble reetablert i 2012 ved at Aker Solutions kjøpte det gamle fabrikasjonsanlegget i Sandnessjøen og som har historie helt tilbake til 1970-tallet.

Etter overtakelsen av anlegget har vi opplevd selskapet som en seriøs aktør med helt tydelige planer for framtiden. Det er investert tungt både i bygninger og utstyr. Bedriften leverer i dag både tjenester og produkter av førsteklasses kvalitet, samt på «kost og tid».

80 arbeidsplasser

Når en nå er i ferd med å legge ned produksjonsvirksomheten ved anlegget, mister Helgelands-regionen og Nord-Norge en viktig leverandørbedrift til olje- og gassvirksomheten. Direkte fører dette til tap av cirka 80 arbeidsplasser i bedriften, samt hos underleverandører. Dette er et tap for både petroleumsnæringen og Norge som nasjon:

Petroleumsnæringen blir i økende grad utfordret på miljømessig bærekraft. En nedbygging av virksomheten i nord vil i økende grad også sette større spørsmålstegn ved næringens sosiale bærekraft.

Alstahaug har ved siden av Harstad og Hammerfest blitt sett på som de viktigste petroleumsbyene i Nord-Norge. Om kommunene i Nordland blir ytterligere marginalisert med hensyn til arbeidsplasser, vil det få betydelige konsekvenser for muligheten til å bygge opp en sterk industriklynge knyttet til denne næringen på Helgeland og Nord-Norge. Leveransene fra Nordland ligger i dag på et lavere nivå med tre felt i drift, i forhold til i 2010 med kun ett felt i drift.

Sikrer hovedkontor

Norsk leverandørindustri ble i tiden før 1994 (innføringen av EØS-avtalen) bygget opp gjennom pålegg fra norske myndigheter overfor internasjonale oljeselskaper. Norsk leverandørindustri har gjennom disse grepene nå blitt internasjonalt konkurransedyktig. En nedbygging av virksomheten i Nord-Norge vil føre til en opplevelse av at næringen er i ferd med å «trekke stigen opp etter seg» for å sikre arbeidsplasser nær sine hovedkontor.

Ut fra det ovenstående mener vi at denne nedleggelsen mer er en del av et større bilde og hvor de samfunnsøkonomiske sidene ikke er ivaretatt. På lengre sikt kan denne nedleggelsen bli et nytt argument for at ingen nye områder i nord bør åpnes for olje- og gassvirksomhet. Det vil ikke være i landets interesse.

Arbeidstakerorganisasjonene og NHO har lagt fram et forslag om midlertidig endring i rammebetingelsene for olje- og gassnæringen for å øke investeringene på norsk sokkel. For Alstahaug, Helgeland og Nordland er det viktig også å ivareta arbeidsplasser i nord. Det er en nasjonal dugnad som må iverksettes, og vi arbeider for at det også knyttes klare krav til slike pakker. Krisen i leverandørindustrien må møtes med offensive tiltak for å sikre viktige arbeidsplasser i hele landet.

Ber om løsninger

På vegne av Alstahaug kommune ber vi derfor om løsninger som ivaretar leverandørindustriens berettigelse i Sandnessjøen og på Helgeland. En aktiv leverandørindustri og næring er også en viktig forutsetning for å lykkes i det grønne skiftet, deriblant utvikling relatert til Havvind, samt havbruk mm.

Alstahaug kommune har jobbet tett sammen med Nordland fylkeskommune for å finne gode løsninger sammen med næringens aktører, deriblant operatørselskapene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags