– Delparsellene E6 sør mot Nord-Trøndelag grense må ferdigstilles. E6 Helgeland Sør må prioriteres og bygges snarest. Hva er statsrådens plan og når kan det forventes en ferdigstillelse av de gjenstående parseller? har Dagfinn Olsen (Frp) sendt i et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Spørsmålet ble stilt 10. desember og Olsen kan har krav på svar innen seks hverdager.

I begrunnelsen sin forklarer Olsen mer om viktigheten av E6.

– E6 er eneste statlige gjennomgående hovedveg på Helgeland, som er en smal og langstrakt del av landet. E6 bør ha god gjennomgående standard, skriver han.

De siste parsellene på E6 Helgeland nord ble åpnet høsten 2019. Helgeland sør, nord for Mosjøen ble åpnet 3. september 2020.

– Nå gjenstår fullfinansiering og gjennomføring av Svenningelv – Lien, samt de to opsjonsparsellene i Grane kommune, mot Trøndelag-grensen. Strekningen Svenningelv – Lien må fullfinansiere da dette ikke er en opsjonsparsell. Her er det krevet inn bompenger i en del år og dersom prosjektet ikke igangsettes er dette et avtalebrudd med hensyn til bompengeavtalen, skriver Olsen.

Nå kreves det blant annet inn bompenger på kommunegrensen Vefsn/Grane.

– For at E6 Helgeland skal ha sammenhengende og god standard må også opsjonsparsellene i Grane kommune, mot Trøndelag-grensen finansieres. På strekningene er det problempunkter, samt smal og svingete veg. Når standarden på E6 for øvrig blir god, vil strekningene skille seg negativt ut. Disse to parsellene har ligget inne i NTP som opsjonsparseller og har vedtatte reguleringsplaner. E6 Helgeland er av nasjonal og regional betydning for både næringsliv og for trafikksikkerhet, understreker han.