2022 er Frivillighetens år, og lokalt vil Vefsn kommune feire alle de som legger ned en stor frivillig innsats.

– Veien blir litt til mens vi går, og fokus har hele tiden vært å verdsette de frivillige i Vefsn for den innsatsen de gjør. Det har enormt stor betydning for både bygd og by, både når det kommer til trivsel og tilhørighet. Vår oppgave er å legge til rette for aktivitet, men det er hele tiden frivilligheten som sørger for at ting faktisk skjer, sier avdelingsleder for idrett, Kjetil Hoff.

– Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid. Vefsn kommune ønsker å ta del i denne feiringen og trenger hjelp fra organisasjoner, lag, foreninger - ja, fra alle som tar del i den frivillige innsatsen.

– På hvilken måte?

– Vi vet jo om mye av det som skjer og innsatsen rundt, men ikke alt. Vi vil gjerne bidra med å synliggjøre og anerkjenne lokale arrangementer og lokal innsats, enten det dreier seg om idrett, kultur, friluftsliv eller foreningsliv. Har dere arrangementer som dere mener bør frem i lyset, ta kontakt med oss i kommunen , sier Hoff som tror det er viktigere enn noen gang å løfte dugnadsinnsatsen fram.

– Jeg tenker i utgangspunktet at vi i Vefsn er gode på frivillighet, men det har vært to år med pandemi. Den innsatsen som gjennom mange år har bidratt med aktiviteter og tilbud fellesskapet kan nyte godt av, må derfor ikke tas som en selvfølge. Vi er som sagt avhengige av de frivilliges innsats skal vi ha de samme, og ikke minst nye tilbud, i tiden som kommer.

Frivillighet

Har du et frivillig arrangement du ønsker å løfte fram? Send en e-post til [email protected]

Forståelse

– Hvem er de frivillige da?

– Det er alle. Fra de aller minste til godt voksne pensjonister. Og de bidrar på mange arenaer, fra kiosken på idrettsarenaen til kostymesøm på danseforestillingen, trafikkstyring ved koronasenteret eller for å gi skyss for noen i nabolaget. Personlig engasjement som kommer ut gjennom frivillig innsats skaper glede og bolyst, sier folkehelse- og frivillighetskoordinator Trude Haaland.

– Derfor er det også så viktig å ta vare på ideen og forståelsen av dugnad. Jeg tror ikke alle er klar over hvor mye som kreves fra de frivillige for at man får de gode opplevelsene på de forskjellige arrangementene.

Gærninger

Etter at pandemien slapp taket på slutten av vinteren, har også aktivitetsnivået økt betraktelig etter å ha levd under sterke begrensninger i to år. Et av eksemplene kommunen trekker fram innenfor frivillighet, er innsatsen som legges ned på og rundt idrettsanlegget på Olderskog. Der arbeides det flittig med å få på plass nye lys og gjerder rundt banen, og forrige helg arrangerte fotballgruppa turnering for unger fra hele Helgeland.

– Hele idrettslaget er drevet på frivillighet, og bare utenom alle timene som legges ned av trenere og andre støttespillere året igjennom, er vi nok oppe i over 500 rene dugnadstimer allerede siden snøen forsvant, sier leder Jan Erling Saue som føler dugnadsånden i området er bra.

– Vi er en gjeng gærninger som nok står litt ekstra på, men jeg opplever aldri at det er noe stort problem når vi ber om hjelp. Uten at jeg tror dugnadsånden her på Olderskog er unik, så er det ingen tvil om at mange har et slags eierforhold til banen og anlegget her, uavhengig om man har noen som deltar aktivt. Det har blitt et samlingspunkt for hele bydelen.

Samtidig legger han til at de likevel gjerne får flere til å engasjere seg.

– Det er fortsatt mye jobb som gjenstår, og vi har flere planer framover. Da er det veldig positivt å vite at det arbeidet man setter i gang med blir fullført, men det er ene og alene gjennom de frivilliges innsats at dette lar seg gjøre.