Bent har en klar oppfordring: – Nå gjelder bare en ting – kjør på og søk!

Det har vist seg at små bedrifter gjerne faller mellom to stoler når det gjelder statlige koronapenger. Det vil Vefsn kommune og MON bøte på.