Gå til sidens hovedinnhold

«Bemanninga må opp, slik at det rett og slett ikke går på helsa løs å jobbe hel stilling»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«KJØR FORSIKTIG – Sykepleiermangelen er stor nok»

Som sykepleier og SV’er gjennom 35 år, var det med et smil om munnen jeg leste tidsskriftet SYKEPLEIEN. Der var det et langt intervju med helseminister Høie, som tydeligvis hadde skjønt noe av det vi i Vefsn SV og SV sentralt har hevdet i flere år. Og det gir et ørlite håp for de to siste åra av denne regjeringas flertall på Stortinget.

Jeg forventer at han iverksetter noe av det han faktisk sier. Det bør han dersom han vil framstå troverdig! Som politiker er det det, det handler om.

Sykepleiermangelen er utfordring nr. 1, sier han. I 2035 kan det komme til å mangle så mange som 28000 sykepleiere. Det betyr at utdanningskapasiteten må økes OG at som en følge av det, må landets kommuner tilby flere praksisplasser. Utdanningene sliter allerede i dag med nok plasser.

Bemanningsutfordringene i helsetjenesten er store i mange av landets kommuner. 85 % av befolkningen sier i en undersøkelse at de frykter at sykepleiermangelen i kommunene vil påvirke pasientsikkerheten. Heltidsstillinger utpekes som den beste måten å avhjelpe sykepleiermangelen på.

Det er altfor mange deltidsansatte i kommunehelsetjenesten, både sykepleiere og helsefagarbeidere. Kun 33 prosent av de utlyste stillingene i Kommune-Norge fra 2017 til i dag var heltidsstillinger. Det er skremmende lite! Landets kommuner OG IKKE MINST Vefsn kommune må se at de får et gedigent problem dersom de ikke tar dette på alvor. Når denne faglige kompetansen er mangelvare, blir det meningsløst å ikke tilby hele stillinger. Så må bemanninga opp, slik at det rett og slett ikke går på helsa løs å jobbe hel stilling. Ved å øke bemanninga, bedres også etter hvert avdelingenes økonomiske situasjon. Tenk på det, dere.

Da jeg var nyutdannet sykepleier i 1984, hadde jeg et stort klistremerke på bakruta i bilen min der det sto:

«Kjør forsiktig – Sykepleiermangelen Er Stor Nok».

Dessverre har ikke kommuneledelsen tatt denne utfordringa tilstrekkelig på alvor. Jeg tror ingen skjønte alvoret den gangen. Nå er vi midt i det. Dette slagordet er høyaktuelt fortsatt. Mangelen på fagutdannet personell særlig i eldreomsorgen er påtakelig. Og situasjonen vil kunne bli dramatisk dersom de nødvendige grepene ikke tas. Det nytter ikke å jobbe for ei bedre bemanning, for så å gå inn for nedskjæringer. Det henger ikke logisk sammen.

Vi i Vefsn SV jobber sterkt for å få etablert en heltidskultur i Vefsn kommune. Bemanninga i de ulike avdelingene må også økes. Og særlig i hjemmetjenesten. Som en positiv virkning av dette, vil også økonomien bedres. Man må bare våge å tørre. Vefsn SV har et solid og godt gjennomarbeidet lokalt partiprogram som vi akter å følge.

All den tid kommunene har en lunken holdning til heltid, mener jeg det er det ingen vei utenom lovfesting av retten til hel stilling. SV har foreslått den retten inn i Arbeidsmiljøloven. Tilby hele stillinger! Først da går turnusen opp.

Kommentarer til denne saken