Bemanner opp barnevern og renhold: – Øker på sykehjemmet og legekontoret

Grane kommune omdisponerer ansatte i en annerledes tid.