Beklager homo-uttalelser, men presten står på sitt: - Vi har en sjef som er over biskopen

Biskopen i Nord-Hålogaland tar avstand fra presten uttalelser. Uforståelig, svarer sognepresten.