Det var en hjerteskjærende reportasje i Dagsrevyen NRK 23. mai. Aldri før har så mange foreldre kontaktet idrettslagene med forespørsel om å få utsatt medlemskontigent og treningsavgift for barna deres – utsettelse på betaling, oppdeling av betaling til hver måned eller annenhver måned.

Leder i idrettslaget kunne fortelle at tidligere kunne en slik forespørsel kanskje komme en gang i måneden. Nå kommer det 4-5 henvendelser i uka. Familieøkonomien har blitt betydelig forverret det siste halvåret. Matvarepriser, strøm, drivstoff og renteøkninger – alt påvirker og forverrer foreldres mulighet for at barnas aktiviteter kan fortsette som før.

Dette skaper økte forskjeller blant barn, som er de mest sårbare av oss, og skaper en sterk følelse av utenforskap og å ikke kunne delta. Sosial nettverk og tilhørighet er viktig for barn og unges psykiske helse, og det å være en del av et fellesskap er viktig

For ca 1 år siden fremma jeg et forslag til kommunestyret om å tverrpolitisk utarbeide en handlingsplan mot utenforskap. Dette forslaget fikk kun SVs stemmer. Det var vi veldig skuffa over fordi da kunne fokus blitt satt på mange områder med tema utenforskap det er viktig å rette oppmerksomheta på – også dette.

Nå har vi i Vefsn SV et flott partiprogram lokalt som viser hva vi står for

Vi vil jobbe for at hvert barn i kommunen skal få velge seg ett gratis fritidstilbud – uavhengig av foreldrenes økonomi.

STEM SV!

GODT VALG!

Anita Jensen
Ordførerkandidat og leder i Vefsn Sosialistisk Venstreparti