Gå til sidens hovedinnhold

Sendte ut feil sakspapirer

Barnevernstjenesten på Ytre Helgeland får ny kritikk

Artikkelen er over 4 år gammel

Barnevernet på ytre Helgeland mottar ny kritikk etter at de sendte ut feil sakspapirer i posten.

Kritikken kom etter at Tore Sveum gjennom firmaet Støttespilleren hadde fått innsyn i flere store barnevernssaker i HALD, og bekymringsmeldingen gikk blant på at han hadde en alvorlig bekymring over hva som lå til grunn for barnevernstjenesten sitt arbeid.

Fastholder kritikken

Sveum ønsket at kontrollutvalget skulle se på saken. Det ble aldri gjort, og han fastholder i dag kritikken av barnevernstjenesten i Hald. Han jobber fortsatt for å bistå i barnevernssaker på Helgeland, og har opplevd og fått tilsendt sakspapirer fra andre barnevernssaker enn de han har fullmakt til å se.

- Bekymringen min har økt etter at barnevernstjenesten på ytre Helgeland sendte ut taushetsbelagte dokumenter, men også fordi den samme tjeneste har forsøkt å fått en av foreldrene til å signere på at jeg ikke skal delta på flere møter med barnevernstjenesten. De vil unngå å møte meg, og jeg lurer på agendaen her, sier han.

- Strenge regler

Sveum har stilt spørsmål om forholdene til daglig leder i barnevernstjenesten, Elisabeth L. Johansen.

Til Helgelendingen sier Johansen at barnevernstjenesten har svært strenge regler for hvordan man håndterere tasuhetsbelagte opplysninger.

- Jeg gitt Sveum et svar i denne saken, ut over dette har jeg ikke anledning til å kommentere saken mer av hensyn til taushetsplikten, sier Johansen.

Kritikk fra ansatte

Det var i vinter at barnevernstjenesten på ytre Helgeland fikk kritikk, blant annet fra Alstahaug kommune og egne ansatte for manglende rutiner innad i barnevernstjenesten. «For å få til god økonomistyring og budsjettplanlegging er det lite helhetstenking å skille mellom fag, økonomi og budsjettplanlegging», skrev de ansatte i sitt innspill, mens Alstahaug kommune på sin side sa opp avtalen med barnevernstjenesten.

Det var i januar at kommunestyret i Alstahaug valgte å si opp avtalen med barnevernstjenesten. Begrunnelsen den gang var at barnevernstjenesten drives dobbelt så dyrt som i andre kommuner, og det var derfor ønskelig med en gjennomgang av tjenesten.

Ordfører Bård Anders Langø understreker at det har vært grunn til bekymring.

– Vi kommer til å ha mer fokus av forebyggende tiltak i framtiden. Fokuset vil være å styrke barnevernet, ved at vi skal få bedre rapporteringsrutiner. Vi understreker at det er Leirfjord som sitter med ansvaret, men vi ønsker et tydelig innblikk i rutinene for å få en bedre innsikt i hva som skjer.