Gå til sidens hovedinnhold

Barnehuset: «Det er i ett og alt skremmende at antallet saker er så høyt»

Leder

Skremmende men viktig

Statens barnehus i Mosjøen har opplevd en kraftig økning i antallet saker i 2020. Om lag 130 saker er behandlet, og det er det høyeste antallet saker på de åtte årene barnehuset har vært i drift. Det er i ett og alt skremmende at antallet saker er så høyt. På den andre siden er det bra at apparatet for å avdekke vold i alle former overfor barn åpenbart fungerer.

Det var tidligere justisminister Knut Storberget som tok initiativet til opprettelsen av barnehus. Statens barnehus er, ifølge barnehusets egne nettsider, et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, og der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i saker som er uavklarte.

I retningslinjene for barnehusene framgår det at de skal legge til rette for tilpassede avhør og medisinske undersøkelser, tilby kortidsoppfølging av målgruppen, og ivareta koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samhandling, og er underlagt Politidirektoratet og politimestrene. Hele tanken bak opprettelsen var å legge til rette for et tilpasset og profesjonelt tilbud overfor barn og ungdom fra tre til 16 år og der målet var å komme alle typer vold mot barn til livs.

Statens barnehus i Mosjøen ble opprettet for åtte år siden som en underavdeling til barnehuset i Bodø. I et langstrakt fylke var det nødvendig med underavdelinger for å sikre rask behandling og kortest mulig reiseavstander. De siste årene har barnehuset i Mosjøen hatt mellom åtti og hundre saker, mens det i 2020 økte til rundt 130 saker.

Det er på alle måter bra at hele handlingsrekka når det gjelder en eller annen form for vold mot barn framstår som kompetent og svært oppegående. Både i barnehagene og i grunnskolen har lærere etter hvert god kunnskap om hvordan de skal håndtere mistanke om vold mot barn. Også i politiet og blant øvrig fagpersonell har det over år vært jobbet for å høyne kompetansen på dette området både når det gjelder etterforsking, avhørsmetodikk og oppfølging. Det er over år utviklet et tverrfaglig samarbeid etter vår oppfatning som fungerer svært bra.

At antallet saker øker er både bra og skremmende. Bra fordi det er en bekreftelse på at systemet faktisk fungerer, skremmende fordi det beviselig er mange barn og unge som får barndommen ødelagt som følge av ulike voldshendelser som kan prege dem hele livet. Statens barnehus gjør en svært viktig jobb overfor de mest sårbare av oss alle. Det er en riktig satsing som bør videreføres med uforminsket kraft.

Les også

Barnehuset har aldri hatt så stor på pågang på Helgeland: - Viser at systemet fungerer likevel

Kommentarer til denne saken