Denne uken behandler Hålogaland lagmannsrett saken der en mann står tiltalt for forsettlig drap på sin tre måneder gamle datter. En mann fra Helgeland ble tidligere dømt i Alstahaug tingrett til åtte års fengsels for å ha utøvd vold mot sin tre måneder gamle baby slik at hun døde av skadene den 7. januar 2018. Mannen anket saken, som lagmannsretten nå behandler i Justisbygget i Mosjøen.

Denne uka har retten fått høre tiltaltes forklaring om hva som skjedde den dagen de dødelige skadene ble påført, og om behandling av barnet i tiden forut for dette. I tillegg har de sakkyndige gitt sine forklaringer om skadene som var på barnet. Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Neste uke fortsetter rettssaken med vitneførsel mandag og tirsdag. Aktors og forsvarers prosedyrer er beregnet gjennomført på onsdag i neste uke, som er siste dag i retten.

Saken er etterforsket av Nordland politidistrikt. Det er Statsadvokaten i Nordland ved Erik Thronæs som er aktor i saken. Forsvarer er Svein Holden.