Helgen 28.-30.10 har ungdom fra hele fylket vært samlet til Ungdommens fylkesting (UFT) i Bodø.

Ungdommens fylkesting er ikke et lovpålagt organ, men vi i Nordland fylkeskommune ser det som svært viktig å ha et representativt og oppnevnt medvirkningsorgan og talerør for ungdom, som korrigerer og hjelper oss folkevalgte med vår politikkutforming, opplyser fylkesordfører Sonja Alice Sten.

UFT arrangeres årlig og to ungdomsrepresentanter fra hver kommune i fylket inviteres til felles opplæring, til diskusjoner om ungdomsrelevante problemstillinger, til å kunne gi råd og anbefalinger til fylkeskommunalt planarbeid med mer.

Annethvert år utarbeider UFT en egen UNGplan som i neste instans behandles i fylkestinget.

Under Ungdommens fylkesting velges det et Ungdommens fylkesråd (UFR). Nominasjons- og valgprosessen er åpen og krevende. Det skal i henhold til vedtektene velges to representanter fra nord-, to fra midt- og to fra sør-fylket. Videre er det tre åpne plasser samt at det skal velges fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Leder og nestleder velges blant de valgte representantene.

De valgte er leder Tarjei Svalbjørg fra SteigenHamarøyog nestleder Sirianna Stormo Pettersen fra Meløy.

Faste representanter:

Petter Hov Jacobsen fra Sortland, Anniken Nordly fra Vestvågøy, Kaspar Steiro fra Mo i Rana, Svanhild Larsen fra Brønnøysund, Aida B. Knutsen fra Bodø, Irmelin Johanne AngellLosvik fra Narvik/Bjerkvik

Nathaniel Holan Larsen fra Narvik.