Bånn gass for våpenforvaltning - fengselsplaner mer i det blå

I vinter skal MON stå på for å selge inn planene om en nasjonal våpenforvaltning og nytt våpenregister i Mosjøen. Fengselsplanene er derimot lagt i bero.