Gå til sidens hovedinnhold

Bankene er en del av løsningen, ikke en del av problemet

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommentar til næringsforeningingens ytringer om banker, renter og dugnad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ønsker å forklare og imøtegå kritikken Bjørn Larsen målbærer i artikkelen nedenfor.

Bankene er en del av løsningen, ikke en del av problemet, i den krisen vi nå bare ser begynnelsen av. Bankene er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen både i form av betalingsformidling, men også i form av å bistå private og næringsliv med betalingslettelser som avdragsfrihet og også rentelettelser.

Først litt om dette med renter og sentralbankens styringsrente. Bankene henter pengene som skal lånes ut til kundene sine først og fremst fra innskudd fra kunder og videre lån i pengemarkedet. Når sentralbanken setter ned styringsrenta er det et signal til pengemarkedet om at renta der skal ned. Det er imidlertid stor uro i finansmarkedene nå og prisene i pengemarkedet har ikke gått så mye ned som styringsrenta gir signaler om. Når det gjelder innskuddene har kundene krav på 2 mnd varsel før renta der kan settes ned. Bankenes «råvarekostnad» blir altså ikke vesentlig redusert før etter ca 2 mnd.

Hva så med dugnad og bank. Som sagt er bankene en del av den samfunnskritiske infrastrukturen. En rask rentenedsettelse til alle lånekundene, når «råvarekostnaden» fortsatt er høy (innskuddsrenten og rentene i pengemarkedet), blir veldig dyrt. Bankene må være sin rolle bevist og passe på at de har tilstrekkelige inntekter og egenkapital til også å tåle mer mislighold og høyere tap som følge av COVID-19-konkurser. Da må bankene prioritere; både når rentene settes ned og til hvem rentene settes ned. Skal de som har det vanskelige prioriteres, eller skal alle få like mye lettelse?

Helgeland Sparebank valgte nå å gi lånekundene lavere rente 1 mnd før vi setter ned rentene til kundene med innskudd, og ikke 2 mnd før som mange andre banker har valgt. Grunnen til denne prioriteringen er at vi ønsker å kunne bruke en del rentemidler til å hjelpe de kundene som vil komme til å stå på kanten av økonomisk ruin dersom denne krisen blir langvarig; vi kan hjelpe disse kundene med å vurdere både avdragsutsettelser, rentelettelser og sogar rentefritak. Kanskje det er det som kan berge den bedriften? Vi prioriterer å ha rom for slike tiltak for de kundene som vil få det verst, istedenfor å spre lettelsene ut på alle kundene med å sette ned renten 2 mnd før innlånskostnadene våre går ned. I tillegg har vi valgt å holde utbytte til bankens eiere tilbake for å ha reserver i tilfelle mange konkurser/kunder som ikke klarer med lånene sine. Det er vår dugnadsinnsats.

Bankene i Norge er meget bevist sin rolle som samfunnskritisk infrastruktur og en del av løsningen i denne krisen, og banken iverksetter tiltak for enkeltkunder og lokalsamfunn der det nå trengs mest. Dette betyr prioriteringer og avveininger. Disse kan variere fra bank til bank, men alle bankene jobber nå hardt for at flest mulig av kundene skal klare seg gjennom krisen - samtidig med at bankene skal sikre at kundene og lokalsamfunnet også har en bank som klarer seg. Bankene er, og må være, en del av løsningen både i og etter den krisen vi nå er i.

Lederen i næringsforeninga: – Bankene bør være med på dugnaden

Kommentarer til denne saken