Gå til sidens hovedinnhold

Banken har fått over 250 millioner kroner som skal fordeles på bedrifter som sliter i krisen

Lånegarantiordningen for små- og mellomstore bedrifter fra staten er nå klar. Den har en ramme på 50 milliarder kroner, der Helgeland Sparebank har fått over 250 millioner til rådighet og skal administrere disse overfor kunder i en krevende tid.

–Lånegarantiordningen er et viktig tiltak for noen av våre kunder, men mest av alt har vi opplevd et stort behov for avdragsfrihet og betalingsutsettelser, som gir bedrifter sårt tiltrengte lettelser og likviditetstilgang, sier direktør for bedriftsmarkedet i Helgeland Sparebank, Bjørn-Tore Brønlund i en pressemelding.

Over 20 millioner allerede utbetalt

Over 150 bedrifter har fått avdragsfrihet, lån eller tilleggs-kreditter på grunn av de økonomiske utfordringene koronaviruset har ført til.

– Vi har gitt over 20 millioner i lettelser til et bredt spekter av bedrifter i ulike bransjer på hele Helgeland, og vi har rundt 30 søknader som er til behandling nå, forklarer Brønlund.

Det servicenæringen, reiseliv og eiendomsbransjen som har fått merke de vanskelige tidene aller mest, men også bygg – og eiendomsbransjen merker konsekvensene i økende grad i vår region. Brønlund oppfordrer næringslivet til å ta kontakt med Lokalbanken hvis de trenger avdragsfrihet eller andre lettelser, samt ved spørsmål om lånegarantiordningen for bedrifter.

Lånegarantiordning

Lånegarantiordningen gjelder bedrifter som er rammet økonomisk av korona, men gjelder bare dem som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold. Dette vil si at det kreves positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før koronautbruddet kom til Helgeland. Lånene kan benyttes til driftsutgifter eller investeringer. Driftsutgifter kan omfatte alle løpende utgifter, slik som betjening av eksisterende gjeld. Bankene rundt omkring i landet vil administrere denne ordningen overfor bedrifter, og rapporterer videre til GIEK, som er en statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

– På HSB.no samler vi spørsmål og svar om disse likviditetslånene, og banken oppfordrer kunder til å ta kontakt med sin rådgiver når det er aktuelt å søke. Selv om vi har stengt dørene for kundebesøk, er banken åpen og kunderådgivere er tilgjengelige for å bistå på telefon og i digitale kanaler, sier Brønlund.

Kommentarer til denne saken