Bane NOR med kvikkleireangst – protesterer mot planforslag på Halsøy: – Det var da voldsomt til reaksjon

Bane NOR er tydelig på jernbanens interesser må bli tatt vare på og dokumentert i et reguleringsplanforslag. Willy Sørum i Montèr påpeker at det aktuelle området er lite og kun skal brukes til formål for utelagring.