Gå til sidens hovedinnhold

"Både ny flyplass i Bodø og ny flyplass på Mo har samme mål om flere direkteruter og økt trafikk. Det er en gåte hvordan man har tenkt å løse dette"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Merkelig engasjement

Det har vakt en viss oppsikt at administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (Brus), Elnar Remi Holmen, har takket ja til styreverv i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (Plu) på Mo. Årsaken er at en av de viktigste oppgavene til utviklingsselskapet i Bodø, er å realisere prosjektet med ny by, ny flyplass i Bodø. Samtidig skal altså direktøren som styremedlem i Plu, bidra aktivt til at en ny storflyplass realiseres på Mo.

I strategien til Brus er det listet opp tre såkalte fokusområder. Vi skulle tro dette er tre områder som det skal jobbes aktivt med for å realisere. Fokusområde to i strategien dreier seg om infrastruktur. Her er administrasjonens marsjordre fra styret og eierne blant annet å arbeide for å realisere prosjektet ny by, ny flyplass i Bodø, utvikle logistikk-knutepunkt Bodø og å få på plass flere direkteruter fra Bodø lufthavn.

13 kommuner med til sammen 95.000 innbyggere nord for Saltfjellet til og med Hamarøy kommune, sorterer inn under det som defineres som Bodø-regionen. Mens Bodø med omkringliggende kommuner har lagt ned et formidabelt engasjement for å realisere ny by, ny flyplass-prosjektet, som blant annet har som ambisjon å utvikle Bodø som et logistikknutepunkt, skal selskapets toppleder nå også jobbe for at flyplassprosjektet på Mo realiseres.

Både ny flyplass i Bodø og ny flyplass på Mo har samme mål om flere direkteruter og økt trafikk. Det er en gåte hvordan man har tenkt å løse dette. Totalt er det snakk om investeringer i flyplasser på mange milliarder kroner. At to store flyplasser som ligger så nært hverandre begge skal utvikles med et attraktivt rutetilbud og framstå som logistikknutepunkt i hver sin region, er svært krevende å skjønne.

Det gjør ikke saken bedre at det ligger politiske vedtak om at både flyplassene i Mosjøen og i Sandnessjøen skal bestå. Da er det ubegripelig at man tror framtida ligger i flere storflyplasser. For fortsatt er det slik at rutetilbudet står og faller på antall passasjerer som reiser med fly. Vi kan heller ikke få oss til å tro at Bodø-miljøet og aller minst regionens eget utviklingsselskap, er interessert i eller tror på at det gagner Nordland, å sitte igjen med to knapt halvgode storflyplasser hva angår passasjertrafikk og flyrutetilbud.

Vi ønsker mer regionalt samarbeid. Men samarbeid bygges på gjensidig respekt og kunnskap om hverandre. Det som nå skjer med Brus sitt inntog i styrerommet til Plu, kan minne om en gjøkungestrategi. Det tror vi ikke gagner verken Helgeland eller Salten, og aller minst Bodø som er helt avhengige av et best mulig passasjergrunnlag for å ha en flyplass med et rutetilbud som tjener både byen og fylket som helhet. Derfor framstår Elnar Remi Holmens nye verv for å bygge storflyplass på Mo som en merkverdighet.