Gå til sidens hovedinnhold

«Avvikssaken» på sykehjemmet

Leserbrev

(iSandnessjøen)

Jeg har tidligere berømmet Hanne Nora Nilssens grundighet og iver i å arbeide fram informasjon av variert karakter, og at hun utfordrer arkiveringsrutiner og etablerte praksiser for innsynsvurderinger er veldig bra, enten det dreier seg om den ene eller den andre offentlige aktøren. Jeg synes for min del at mye av innholdet som man i dag må søke innsyn for å se, godt kunne ligget offentlig tilgjengelig, slik at man ikke verken trenger å være spesielt interessert politiker eller må gjennom uklare systemer for å få adgang.

Imidlertid må jeg innrømme at jeg reagerer på måten den såkalte avvikssaken med sykehjemmet i Alstahaug har blitt turnert på i media, både av iSandnessjøen, NRK Nordland og nettopp Hanne Nora Nilssen. Som kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem har jeg over år fått god innsikt i hvordan de forskjellige enhetene i kommunen blir drevet, og dette er innsikt Nilssen også sitter på.

Denne har over tid tegnet et svært solid bilde av eldreomsorgen i Alstahaug. Som politikere i en kommune som har blitt lovet nytt sykehjem i 10 år uten at dette har blitt innfridd, har vi simpelthen ikke fortjent en så god drift av vår eldreomsorg som de fantastiske medarbeidere og ledere i sektoren har levert. På tross av til dels temmelig utfordrende arbeidsforhold, utilstrekkelige fasiliteter og mangelfull kapasitet, har vi en eldreomsorg som ikke bare tåler sammenlikning med både andre kommuner i Nordland og i hele Norge, men som presterer bedre. Vi har kommuner som kommer til Alstahaug og spør hvordan vi får det til, men hvis man blar opp i en avis så får man vite at eldreomsorgen i Alstahaug betyr over tusen sider med avviksmeldinger. Dette tegner et bilde det er vanskelig å kjenne seg igjen i.

Framstillingen av disse avvikene har vært ekstremt tendensiøs. Hvis man bare leser det som blir skrevet, kan man sitte igjen med inntrykket om at det er tusen avvik, og alle omhandler ekstremt graverende forhold. De som daglig arbeider i systemer som har gode avviksrutiner, vet at dette ikke er riktig, og heldigvis har det også kommet avissaker som har påpekt nettopp kvaliteten i det gode avviksarbeidet som finner sted i denne sektoren.

Enhver virksomhet kan forbedre seg, og det er for en stor del dette avviksapparatet skal bidra til. Et avvik trenger ikke være en alvorlig feilmedisinering, det kan like gjerne være en observasjon eller et forslag til en gjerne marginal forbedring av en allerede god rutinebeskrivelse. Et uhell som ingen tilsatte kan lastes for, vil også kunne gi et avvik, hvorpå man kanskje klarer å gjøre en endring for å forhindre at det skjer igjen. Utfordringer knyttet til en til dels uegnet bygningsmasse vil jeg dessverre også tro at kan gi en del avviksmeldinger. Og hadde jeg arbeidet ved sykehjemmet, er det ikke umulig at jeg hadde skrevet et avvik på noen av politikernes brutte sykehjemsløfter de siste årene – men neppe hvis jeg hadde visst at avviket risikerte å komme i avisen ...

Alvorlige avvik som måtte forekomme, må selvfølgelig håndteres skikkelig, og jeg vil ikke bagatellisere enkelthendelser som måtte oppstå. Kommunestyret vil få seg denne saken forelagt, og da ser jeg fram til en skikkelig og godt belyst gjennomgang som gir et rettvisende bilde. Jeg etterlyser imidlertid litt mer finfølelse blant både politikere og journalister når en sånn sak blir utarbeidet. De som arbeider i denne sektoren gjør noen av de viktigste jobbene et samfunn kan ha, og selv om de ikke skal være fredet fra ethvert kritisk søkelys må man passe på at man gir en balansert og sannferdig framstilling av en slik sak. Det har åpenbart ikke skjedd her, og det synes jeg er beklagelig både på vegne av dem som arbeider i eldreomsorgen, pårørende og brukere. Uten en oversikt over karakteren, antallet og statusen på de enkelte avvikene kan ikke informasjonen om antall sider med avvik og to-tre håndplukkede utdrag brukes til stort annet enn å skape frykt. Og det var vel ikke meningen ..?

Stig Tore Skogsholm

Formannskapsmedlem i Alstahaug (Høyre)

Les også

Avvikssaken: – Nå må politikerne i Alstahaug våkne opp og se hva som skjer

Les også

– Avvikene må være tilfeldig for jeg kommer aldri til å godta at det er turnus med bare en sykepleier på vakt. Det er ikke forsvarlig

Les også

Avvikssaken i Alstahaug: – Dette er en kommende katastrofe, for allerede i dag leverer vi ikke det vi skal

Kommentarer til denne saken