Gå til sidens hovedinnhold

Avvikling av EØS-avtalen kan ha ødeleggende virkninger for utviklingen av næringsliv og arbeidsplasser i fylket

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


NORDLAND, EØS OG EUROPA

Nordland, EØS og Europa – Næringslivet i Nordland

Nordland er et av de fylkene i Norge som er mest avhengig av et ryddig og enkelt samarbeidsforhold til verden rundt oss og særlig til EU. Når det gjelder EU, har samarbeidet til nå blitt ivaretatt gjennom EØS-avtalen. Men i valgkampen er alt dette blitt satt i spill av Senterpartiet, Rødt, SV, FRP og kampanjeorganisasjonen Nei til EU som nå også er blitt Nei til EØS. De vil alle på ulike premisser trekke Norge ut av EØS-avtalen og erstatte denne med en handelsavtale med ukjent innhold. Men det de ikke sier, er at dersom Norge trekker seg fra EØS-avtalen, så settes også alt det andre samarbeidet med EU i fare.

Om lag 90 prosent av varene som produseres i bedrifter i Nordland, blir eksportert og i all hovedsak til EU. Sett i forhold til folketallet på knapt 250.000 mennesker, ligger Nordland i toppen av lista over norske fylker med en økonomi som må være vendt mot lett tilgjengelig internasjonale markeder for å kunne vokse. I år forventes verdien på eksporten fra Nordland å passere 30 milliarder kr, og dette er om lag 2/3 av all eksport fra Nord-Norge. Nordland er i særklasse Norges viktigste fylke når det gjelder eksport av sjømat. Denne varegruppen utgjør nesten halvparten av all eksport fra fylket. Resten er industriprodukter fra Mo i Rana, Mosjøen og Narvik og olje og gass fra kontinentalsokkelen utenfor Helgeland mens Glomfjord bygger seg opp på nytt som et stort industristed.

Nordland har et stort kraftoverskudd, og er rikt på naturressurser og naturopplevelser. NHO Nordland forventer en investeringsvekst på om lag 700 milliarder kroner i neste stortingsperiode. En del av dette vil være den nye batterifabrikken i Mo i Rana, men denne storsatsingen med om lag 2.000 nye arbeidsplasser blir det ikke noe av om EØS-avtalen blir sagt opp. Det planlegges også store investeringer i oppdrett og fiskeri som vil være helt avhengig av fri eksport til markedene i Europa.

Reiseliv og turisme er i rask vekst særlig i Vesterålen, Lofoten og på Helgeland. De utenlandske turistene som trengs i hundre-tusen talls i årene framover, vil i første rekke komme fra land i Europa, og de vil reise pass- og visumfritt til Norge så lenge dagens avtaleverk med EU gjelder.

EØS-avtalen

EØS-avtalen er basert på at Norge har akseptert grunnpilaren i EU som er fri bevegelse av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Derfor har nesten all eksporten fra Nordland tollfri adgang til markedene i EU-landene. Når det gjelder fisk og sjømat, er Veterinæravtalen med EU av særlig viktighet. Den sikrer at laksen fra oppdrettsanlegg fra Vesterålen i nord til Bindal i sør kan lastes opp på trailere og uten hindringer og bli kjørt til de store distribusjonsstedene for sjømat i EU-landene. Det samme gjelder for fersk hvitfisk i sesonger som Lofotfisket. Norsk landbruk er i avtalen beskyttet mot fri import av landbruksprodukter fra EU mens bearbeidede sjømatprodukter er tollbelagt.

Når det gjelder fri flyt av kapital, har Oljefondet nå årlig en fortjeneste på over 1.000 milliarder kroner. Om lag 30 prosent av fondets midler er investert i EU-landene og fortjenesten er tilsvarende. Investorer i EU-landene har nesten like store midler investert i Norge. I Nord-Norge har utlendinger investert til en verdi på rundt 17 milliarder kr.

Fri bevegelse av arbeidskraft er problematisk for både Norge og medlemsland i EU på grunn av problemene med sosial dumping og kriminalitet i deler av bygningsindustrien, men det er et problem som i solidaritet med alle europeiske arbeidstakere bør finne sin løsning på europeisk nivå. Nordland og Nord-Norge har ellers et presset arbeidsmarked og er i de store fiskesesongene helt avhengig av arbeidskraft fra EU-landene.

Annet samarbeid med EU

EØS-avtalen er kjernen i et stort og stadig mer omfattende samarbeid med EU. Norge er i dag med i 25 forskjellige europeiske institusjoner opprettet av EU. Det gjelder blant annet områder som satellitt overvåking av natur og miljø, energisamarbeid, navigering og sikkerhet i luften og på havet, medisin- og vaksinesamarbeid og politisamarbeid.

Når det gjelder det faste programforankrede samarbeidet, omfatter det et voksende forskingssamarbeid der norske institusjoner de siste fem årene har mottatt om lag 15 milliarder kroner i forskingsmidler fra EU. Deler av dette har gått til forskingsinstitusjoner i Nord-Norge. Om lag 50.000 norske studenter og elever har benyttet seg av EUs Erasmus program for studentutveksling og studier i andre land i Europa. Flere tusen av dem er fra Nord-Norge. Det gjelder et mangfoldig og stadig voksende kunst- og kultursamarbeid som også partnere i Nord-Norge har stor nytte av, og det blir særlig viktig for Bodø i de neste årene. I 2019 besluttet nemlig EU-parlamentet i hard konkurranse med andre byer i Europa å gi Bodø oppgaven som europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø blir dermed den første europeiske byen nord for polarsirkelen som får denne æren.

Det er ikke bare EØS-avtalen som settes i spill om nei-partiene får stor nok innflytelse i Stortinget etter valget, men også det øvrige samarbeidet. Det dreier seg om flere hundre institusjonspartnere i EU og Norge og mange arbeidsplasser i Norge.

Når vi diskuterer forholdet til EU og Europa, bør vi også tenke på hvordan EU og folkene i Europa ser på oss. De fleste vet at vi har den høyeste gjennomsnittslevestandarden i verden som blant annet skyldes måten vi politisk har håndtert bruken av olje- og gassforekomstene på. Bare et mindretall av andre europeere lever like bra som oss. Vi er de rike europeerne, og de andre vet det.

Politikere som hevder at norske forhandlere bare kan reise til Brussel for å plukke rosiner i alt hva EU tilbyr av mulig samarbeid, men la alt som Norge ikke måtte like, ligge, de står ikke til troende. Dette punktet har Frankrikes president Emmanuel Macron gjort tindrende klart både i tale og skrift i de siste par årene. EU er ikke noe kjøpesenter der europeiske regjeringer kan velge og vrake i det de vil samarbeide om. EU er bygd på verdier og prinsipper som er allment europeiske med de retter og plikter det gir deltakerne, har han sagt.

Velgere i Nordland som vil ha regjeringsskifte, bør ha det klart for seg at avvikling av EØS-avtalen kan ha ødeleggende virkninger for utviklingen av næringsliv og arbeidsplasser i fylket. Arbeiderpartiet sier i sitt program at EØS-avtalen ligger klippefast i en rødgrønn regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Et godt valg for Arbeiderpartiet er en garanti for at det i en rødgrønn regjering ikke blir noen tukling med EØS-avtalen og det øvrige samarbeidet med EU.

Sten Rino Bonsaksen, varaordfører fra Arbeiderpartiet i Leirfjord og Halle Jørn Hanssen, utflyttet nordlending og medlem av Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken