(iSandnessjøen)


Tirsdag 3. november 2020 landet Fishbase Group og Letsea AS en avtale med ramme på inntil 60 millioner for levering av storsmolt til Letsea`s sjølokaliteter i 2021. Avtalen innebærer også opsjon på levering i påfølgende år.

- Vi i Letsea har gjort en rekke forøk og ser storsmolt som et betydelig verktøy for bærekraftig vekst innen havbruk, storsmolten kan være med å bidra til økt kapasitet og bedret fiskevelferd i sjø», sier Kristian Johnsen CEO i Letsea AS i en pressemelding.

- Storsmolt, settefisk av laks mellom 400 gr – 1000gr, kan korte ned tiden fisken er eksponert for utfordringer i sjø med inntil 8 måneder. Videre kan man ved optimal utsettstrategi kunne utnytte sine lokaliteter bedre og ha lavere investeringskostnader i sjøanlegg», sier leder for Open Water Site Letsea, Tor-Hugo Hestnes.

- Vi setter stor pris på at Norges største forsøksstasjon innen havbruk velger å benytte oss til en slik vesentlig del av deres produksjon, det gir oss en bekreftelse på at vår innsats verdsettes», meddeler CEO i Fishbase Group AS, Henry M. Thomassen.

Fakta

Fishbase Group jobber aktivt med ekspansjon av sin landbaserte havbrukspark og benytter både RAS(Resirkulering)- og Flowthru-teknologi.

Selskapet har etablert seg til å bli en betydelig bidragsyter for landbasert produksjon med veletablert kompetanse på fagfeltet.

Eierne av selskapet er Kapnord Fond 49,45%, Green Farming AS 31,58%, Ecomarin AS 13,85% og Tanik AS 5,12%.