Avlyste foreldremøte på Kippermoen onsdag – skolen er foreløpig ikke stengt

350 elever går på Kippermoen ungdomsskole. Skoleledelsen har ikke fått informasjon om at skolen skal stenges.