Russetiden blir stadig mer preget av grupperinger og status: – Noen får også en påkjenning mentalt av å være russ