Attraktive og levende byer

Av

– En ting kan vi være sikre på, urbaniseringen stopper ikke opp, skriver tidligere ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø, i denne kronikken.

DEL


Attraktive og levende byer på Helgeland er viktige som motorer for en hel region, og I Mosjøen forsøker nå lokalpolitiker Odd Langvatn (H) å få fram en politisk debatt om fortetting, og færre parkeringsplasser per boenhet for å legge til rette for et spennende bomiljø i sentrum.

Kommunen er en viktige premissleverandør i så måte, og en vesentlig del av debatten er hvordan man skal tilrettelegge for et levende sentrum. Et raskt Google-søk på ordet sentrumsdød viser at vi står overfor en stor nasjonal utfordring. Presset på dagligvarehandelen med lave marginer og kampen mot netthandelen står sentralt. I tillegg kommer næringslivets behov for kommunal tilrettelegging av gode kollektivtilbud og tilgjengelige parkeringsplasser.

Flertallet av oss ønsker å bo så sentralt som mulig, og bruker man erfaringstall fra de siste tiårene så klumper vi oss inn i byer og tettsteder raskere enn ei våryr dronning bygger maurtue i marka. Dette er ikke noe nytt og er en såkalt megatrend hvor det er og har vært en betydelig sentralisering over hele kloden mer eller mindre siden tidenes morgen.

Det er viktig å satse på regionssentrene, også på Helgeland. Nordland Fylkeskommune har i fylkesplan Nordland vedtatt at byene og tettstedene i vårt fylke skal være «positive drivkrefter for Nordlandsamfunnet». Dette diskuteres heftig og med jevne mellomrom rundt omkring i Nordland.

I Svolvær ønsker man å bygge et høyt hotell i sentrum, i Mo I Rana pekes det på at det er et behov for å få på plass et byutviklingsprosjekt, i Sandnessjøen har det vært diskutert høyder på hus og parkeringsplasser en årrekke og nå løfter Odd Langvatn fram diskusjonen i Mosjøen om fortetting av sentrum, høyere bygg og færre parkeringsplasser per boenhet som et moment for å gjøre byen mer attraktiv og levende.

Sett i lys av den utviklingen vi har sett over år bør vi løfte fram initiativet til politikere som Odd Langvatn i Vefsn. Dette bør selvfølgelig og åpenbart gjøres gjennom gode prosesser i møter mellom berørte parter og politikere, og ikke minst må man gå inn i debatten med et åpent sinn. Så må vi løfte blikket og se hva som skjer rundt oss i Norge. I de store byene i Norge skal bilene helt bort fra sentrum. Miljøperspektiv med fokus på nærhet til arbeidsplasser, gang og sykkelveier og attraktive kollektivtilbud.

Det er viktig å se på den historiske utviklingen innen befolkningsstrukturer, og hvor man ønsker å bo i forskjellige faser av livet. Som ung enslig eller par ønsker man kanskje ei lita leilighet i byen. Da har man kanskje ikke behov for like mange parkeringsplasser, og som godt voksen med ønske om å bo enkelt og sentrumsnært, eller de som er småbarnsfamilier som kanskje ønsker seg et hus med hage i et rolig strøk i nærheten av barnehage og skole utenfor bykjernen.

En ting kan vi være sikre på, urbaniseringen stopper ikke opp. Samtidig er det svært viktig å legge til rette for gode samferdselsløsninger for de som også ønsker å bo landlig, og ikke minst der hvor mye av verdiskapingen skjer. Nettopp derfor må man sørge for sterke og levedyktige byer og tettsteder. Det motsatte vil føre til at distriktet bare blir enda mer distrikt, og sentrale funksjoner som man er avhengig av flyttes enda lenger bort fra de som sørger for mat på bordet, enten det er fra bonden eller fra fiskeren.


Artikkeltags