(RanaBlad): Det er Rana kommune som mandag tidlig ettermiddag melder at det er registrert totalt åtte nye smittede i kommunen i løpet av de siste tre dagene. Dermed er antallet som har testet positivt i løpet av august nå oppe i 122, hvorav 41 de siste 10 dagene.

Fem av de 41 smittede de siste dagene har ukjent smittekilde.

– Utbruddet pågår fortsatt. Vi klarer å spore smitten og opplever å ha god oversikt over smittesituasjonen i kommunen. Andelen smittede uten kjent smittekilde er fortsatt lav, uttaler konstituert kommmunikasjonssjef i Rana kommune, Tore Bratt, og fortsetter:

– Vi må være forberedt på at vi vil ha noe smitte i Rana utover høsten. De grunnleggende forebyggende smittevernreglene er viktige akkurat nå. Ved endringer i smittebildet og smittetrykk vil vi informere befolkningen, slik at den enkelte kan ta sine forhåndsregler.

Kommunen viser til at den nasjonale målsetningen er å begrense antallet personer som blir alvorlig syke og trenger sykehusinnleggelse. Målet er å unngå at antallet sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 påvirker behandlingskapasiteten i sykehusene. Med økende vaksinasjonsgrad er det redusert risiko for overbelastning av helsevesenet, og det kan derfor aksepteres høyere smittetall uten å innføre nasjonale og lokale tiltak.

Kommunen opplyser videre at det per dags dato ikke er noen innlagt ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Ved siste oppdatering fra Helsedirektoratet (27.08.2021) var det to pasienter innlagt ved Helgelandssykehuset. Ny oppdatering er ventet klokken 1300 i dag.

Så langt har 88 prosent av befolkningen i Rana over 18 år mottatt første dose. 63 prosent har fått to doser. I løpet av denne uken vil disse tallene øke til henholdsvis 89 prosent og 73 prosent, melder kommunen.