Det blir ny utdanningspolitisk konferanse på Nesna 10. september. Dette er den fjerde konferansen som blir arrangert på Nesna etter at Nord universitet vedtok å legge ned Campus Nesna. På denne konferansen blir det stilt spørsmål om hvem som tar den regionale høgskolen sin rolle og samfunnsansvar og med et særlig fokus på de kommunale behovene for utdanna personale til skole, barnehage og helsevesenet. Flere innledere vil belyse utfordringene etter strukturreformen og hvordan dette innvirker på mulighetene for å utdanne viktig fagpersonale til distriktene. Arrangører for konferansen er Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland, Nesna kommune og Kvinneuniversitetet i Norden.

Åtte kommuner på Helgeland er representert med politiskledelse i den paneldebatten som skal avslutte konferansen. Ordførerne fra Grane, Vefsn, Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Nesna, vil delta. Fra Rana stiller varaordfører Anita Sollie og fra Brønnøy kommer formannsskapsmedlem Magnar Solbakk.

- Vi har erfaring som sier at slike konferanser er viktige for å sette fokus på utdanningspolitiske utfordringer i distriktene, sier leder i Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust i en pressemelding.

- Skal vi få reetablert et fullverdighøgskoletilbud på Helgeland, så trenger vi denne debatten fram mot stortingsvalget i 2021, avslutter Myklebust.