Valgkampen er over. I noen hektiske uker har politikerne kappes om velgernes gunst. Som lokalavis for Hattfjelldal, Grane og Vefsn har Helgelendingen løftet fram de sakene og temaene som vi tror både leserne og velgerne er opptatt av, saker som vi vet har stor betydning for folks hverdag og som vil stå på politikernes dagsorden i de neste fire årene. En av kjerneoppgavene for en lokalavis er å støtte opp om lokaldemokratiet ved å gi leserne god og saklig informasjon, samtidig som vi skal invitere til debatt og skape engasjement om valget. Det har ikke alltid vært like enkelt å få øye på hvilke saker som skiller partiene ad, verken for oss eller for velgerne.

At lokalpolitikere samarbeider på tvers av de ideologiske skillelinjene er ikke uvanlig i lokalpolitikken. I de minste kommunene er det vanskelig å komme utenom, som i Hattfjelldal og Grane hvor det bare er Ap og Sp. Det kan også være en stor styrke, for å sikre gjennomslagskraft og et styringsdyktig flertall i saker som betyr mye for innbyggernes helse, velferd og trivsel. I Vefsn stiller elleve partier lister i år. Det er ikke dårlig for en kommune på litt over 13.500 innbyggere, og vitner om at lokaldemokratiet fortsatt står veldig sterkt. Heldigvis.

Noen soleklare valgkampsaker har likevel pekt seg ut. Helt på tampen kastet Høyres ordførerkandidat Odd Langvatn inn en brannfakkel og ba kommunestyret om å stanse prosessen med å bygge en helt ny skole til 280 millioner kroner. Et benkeforslag som ble kontant avvist av avtroppende ordfører Berit Hundåla og stemplet som lite demokratisk, men som ga Høyre full uttelling i form av mye oppmerksomhet og medieomtale. Ellers har det vært få saker med høy temperatur i Vefsn. Heller ikke sykehusstriden, til det er partiene for samstemte om hva som bør være strategien framover: Et høylytt krav om ett sykehus sentralt plassert på Helgeland, og at verken akuttilbud eller andre funksjoner skal fjernes fra Mosjøen sykehus inntil spørsmålet om sykehusstruktur i regionen har fått en endelig avklaring.

Årets kommunevalg er likevel mer spennende enn på mange år i Vefsn. Som gammel industriby har Mosjøen alltid hatt en sterk forankring til arbeiderbevegelsen. Helt siden andre verdenskrig har ordføreren i Vefsn kommet fra Arbeiderpartiet, med unntak av de siste fire årene, da Senterpartiet seilte i sterk medvind på distriktsbølgen og Berit Hundåla overtok ordførerklubba fra Jann-Arne Løvdahl. Vi må vi gå helt tilbake til mellomkrigstiden for å finne en ordfører fra et annet parti enn Ap, da Venstre med gardbruker Anders Svare styrte mellom 1926 og 1928.

Om den neste ordføreren i Vefsn heter Rune Krutå eller Odd Langvatn, er fortsatt helt uvisst. Den lokale meningsmålingen fra Vefsn som InFact utførte for Helgelendingen sist mandag, viste det manglet bare ett mandat for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan regjere alene sammen med Rødt og SV. Når vi vet at slike målinger også har en betydelig feilmargin, kan alt skje. En annen måling, Poll of Polls, viser gjennomsnittet for både lokale, regionale og nasjonale meningsmålinger. Og ifølge denne vil Senterpartiet få seks plasser i kommunestyret, noe som kan sikre fortsatt flertall for de rødgrønne i fire nye år. Ekstra spennende blir det når Senterpartiets Kine Mosheim-Lysfjord overfor Helgelendingen har signalisert at Sp «er åpne for flere mulige samarbeid» for få gjennomslag for sin politikk, noe som kan bane vei for et politisk skifte i Vefsn med Odd Langvatn som ordfører. Det vil i så fall ikke være en dårlig uttelling for et sentrumsparti som opplever stor velgerflukt, både nasjonalt og lokalt.

At lokalvalget i år ligger an til å bli historisk, bør være en vekker for de som fortsatt har tenkt til å sitte hjemme på valgdagen. I Vefsn ser det ut til at det er mange som har fått med seg at det er mye som står på spill i år, og at utfallet et uvisst. I 2019 var det bare 64 prosent som syntes det var verdt å ta turen til stemmelokalet. I vår siste meningsmåling spurte vi også om hvor mange som hadde planer om å avgi sin stemme. Resultatet var nesten for godt til å være mulig: Hele 90,4 prosent av de 321 som ble spurt svarte ja. I så fall vil også dette være historisk, hvis 9 av 10 vefsninger med stemmerett går mann av huse for å si sin mening om hvordan kommunen skal styres de neste fire årene.

Godt valg!

Presisering 09.09.23 kl. 19.19: I en tidligere versjon av saken sto det at Sp har signalisert at de kan komme til å skifte side og dermed gi flertall for Odd Langvatn som ordfører. Helgelendingen ønsker å presisere at Sps uttalelse var at partiet er «åpne for flere mulige samarbeid for å få gjennomslag» for sin politikk etter valget.