Valget av Henriette Hanssen fra Alstahaug, Andrine Solli Oppegaard fra Sømna og Hege Harboe-Sjåvik fra Vefsn som nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset har vakt bestyrtelse nord på Helgeland. I et brev til Helse Nord gir 333 ansatte ved sykehuset på Mo i Rana de nye styremedlemmene det glatte lag. I styremøte tirsdag uttrykte ansatterepresentant Nils Petter Rundhaug sterkt bekymring over signaler «fra de på gulvet». Det kan være god grunn til å spørre seg hvilken agenda styrerepresentant Rundhaug har med sin bekymring.

Vi skulle tro ansatterepresentanten i styret til Helgelandssykehuset representerte alle ansatte, og kan knapt huske han har flagget samme bekymring for ansatte i Mosjøen der sykehuset legges ned, eller i Sandnessjøen der ansatte har vært sterkt presset etter den skandaløse stansen i operasjoner av tykktarmskreft.

Det kan være greit å ha med seg at de tre nye styrerepresentantene erstatter tre representanter fra samme geografiske område. De har vært gjennom en grundig vurdering av styret i Helse Nord, og Helse Nord har svart på en liknende bekymring fra Rana kommune tidligere. At de har en forhistorie diskvalifiserer dem ikke fra styreverv. Heller tvert imot. Likevel hagler kritikken både fra lokalaviser, ansatte i Helgelandssykehuset Mo i Rana, politikere og en hop av selvutnevnte forståsegpåere. De sauser sammen rått og røte for så å konkludere med at det de egentlig er misfornøyd med er at ikke hele styret kommer fra Mo i Rana. Midt opp i dette står styreleder Renate Larsen i Helse Nord. Hun fortjener ros for ryddighet og saklighet, og måten hun håndterer en sykehusdebatt som er mer opphetet og usaklig enn på lenge.

Styrelederen kan trygt stå rakrygget. Ikke minst fordi de 333 ansatte ved sykehuset i Mo i Rana går langt over streken i sin konspiratoriske og meningsløse kritikk av styremedlemmer som ennå ikke har fått mulighet til å bevise sine kvaliteter. De skyter mot omtrent alle andre enn seg selv, og får drahjelp fra redaktørene i Rana Blad og Helgelands Blad i sin kamp for at alt av sykehustjenester til syvende og sist skal til Mo i Rana. Det er vel snart bare redaktør Hofstad i Helgelands Blad som ikke har skjønt at et stort sykehus i Sandnessjøen kun er en pause på veien mot at alle sykehustjenester legges til byen lengst nord på Helgeland.

Midt opp i dette slår styreleder Renate Larsen fast at det er Helse Nord som bestemmer, og at ledelsen i det regionale helseforetaket er en garantist for at helseministerens beslutning gjennomføres. Det er også betryggende at styrelederen ikke vil være med på en sykehusprosess som skal gjennomføres ved håndsopprekning, av surmulende redaktører, av trusler fra ansatte eller selvutnevnte forståsegpåere.