På FN-dagen, lørdag 24. oktober, ble det holdt seremoni for Fjellbekkmo på Vefsna Lodge, Valryggen gård i Grane kommune med Gudmund Forsmo som vertskap.

– I en fin atmosfære ble det servert lunsj med dessert. Historiene satt løst under den påfølgende kaffepraten, skriver Trond Erik Vollen fra NVIO avdeling Mosjøen og omegn i en pressemelding.

Overrekkelsen ble gjort av sjefssersjant Sindre Bjørkmo og områdesjef 24–212 kaptein Bjørn-Ivar Steinslett. Begge fra HV-14. Til stede var også ordfører i Grane kommune, Ellen Schjølberg, ordfører i Vefsn kommune, Berit Hundåla og ordfører i Hattfjelldal kommune, Harald Lie.

– Hver av ordførerne holdt tale som både roste veteranenes viktige tjeneste for Norge, men også Forsvarets tilstedeværelse og betydning lokalt, skriver Vollen.

FN-Veteran Fjellbekkmo fikk overrakt blomster. Det fikk også sjefssersjant Sindre Bjørkmo for godt samarbeid med Vefsn kommune.

HV-14 hadde planlagt seremoni for tre veteraner, men forfall gjorde at bare Fjellbekkmo kunne delta. Knut Nilsen fra Mosjøen, ble tildelt samme medalje privat i etterkant. Finn Ove Hofstad får sin medalje ved en senere anledning.

På sin Facebookprofil skriver ordfører i Grane, Ellen Schjølberg:

«Den 8. mai, veterandagen i 2020, var det vanskelig å få til en verdig markering i tilknytning til utdeling av medalje for å hedre veteraner som har tjenestegjort under andre verdenskrig, i FNs fredsbevarende styrker, og andre internasjonale operasjoner. Koronasituasjonen gjorde at denne markeringen ble utsatt til 24. oktober, FN-dagen.

Veldig fint å få være til stede på Vefsna Lodge under overrekkelse av medalje til Asbjørn Willy Fjellbekkmo for hans innsats i Libanon, i UNIFIL i 1987–88.

En frivillig innsats som nasjonen Norge og det internasjonale samfunn er helt avhengig av, for å gjennomføre disse operasjonene. Innsatsen har for mange gitt en erfaring man har med seg livet ut, på godt og ondt. Kameratskap, innsikt i konfliktens konsekvenser for samfunn og sivilbefolkning, vonde og farlige situasjoner og for noen tap av helse eller liv. Innsatsen må anerkjennes av samfunnet, noe som ikke alltid har vært praktisert på en god måte. Dette har blitt bedre. Veteranplan og veterankontakt er noe kommunene bør ha»