Arne er klar for oppgaven som styreleder i Helgelandssykehuset: –Jeg har hatt flere samtaler med ledelsen i Helse Nord før jeg takket ja