Gå til sidens hovedinnhold

"Ærlighet varer lengst - tilsvar til ordfører Ivan Haugland"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iSandnessjøen)

Tilsvar til “Det hadde vi ikke trodd om Sp/Frp og Rødt” av ordfører Ivan Haugland.

I et innlegg i media har ordfører Ivan Haugland kommet med en rekke feilaktige påstander omkring vår intensjon med noen av forslagene i budsjettforslaget for 2021.

Når han hevder at det ikke fremkom opplysninger om dette i budsjettdebatten, må det skyldes at han ikke husker. Vi ønsker ikke å legge ned legekontoret. Representanten Einar Meisfjord (AP) påpekte i budsjettmøtet at våre forslag kanskje var et ledd i en fremtidig kommunesammenslåing. Det ble tvert imot fra vår side presisert i møtet at et mulig samarbeid om legetjenester ikke betyr at vi ønsket å legge ned legekontoret i Leirfjord og ei heller som et ledd for å tilrettelegge for en kommunesammenslåing, men derimot for å se på muligheter for samhandling og styrke tilbudet til innbyggerne. Det er jo allerede felles legevakttjeneste. Vi kunne se for oss at f.eks. en felles ledelse kunne være rasjonelt og kostnadsbesparende. Likeså kan rekruttering til et større felles miljø være enklere enn å rekruttere til en liten kommune med et lite miljø.

Å utrede et samarbeid om felles oppmålingstjenester foreslås for å bedre tilbudet til brukerne . Leirfjord er i dag sårbar med å ha kun en ansatt på oppmålingstjenester. Ved sykdom er man uten oppmåler og det samme når utstyret må sendes inn til reparasjon. Ved å samarbeide om disse tjenestene vil man få bredere kompetanse og bli mindre sårbar. Oppmåler i Leirfjord kan ha kontor i Leirfjord , selv om man samarbeider om innkjøp av utstyr og oppgavene som faller til denne funksjonen.

Når det gjelder forslaget om å delta i forsøksordningen om eldreomsorgen, viser vi til følgende som står konkret i forslaget:

“Forsøket med statsfinansiert eldreomsorg har vist seg å gi eldreomsorgen i forsøkskommunene betydelig bedre økonomisk grunnlag for drift av eldreomsorgen. Leirfjord kommune søker om å få delta i forsøksordningen. Eventuell endelig beslutning om deltakelse tas av kommunestyret dersom vi inviteres med i ordningen og alle vilkår er avklart. Underveis i ordningen har de kommuner som deltar ikke bare fått de lovede midler til disposisjon, men også fått tildelt tilleggsbevilgninger som har vist seg nødvendige. Prosjektet har utvilsomt vist at eldreomsorgen i kommunene er underfinansiert og prosjektet har gitt et godt bilde av det behov eldreomsorgen har for økte tildelinger.”

Ordningen medfører at det øremerkes midler til eldreomsorgen og dette gir større forutsigbarhet, samt gjør at man trygger eldreomsorgen istedenfor at politikerne skalter og valter med midlene som de vil i budsjettet.

Vi har i dag over 40 interkommunale samarbeid og noen av disse, som til eksempel barnevern, er lokalisert i Leirfjord. Ved en utredning om flere samarbeid, som eks. Landbruk, skal man ikke utelukke at Leirfjord kan være en attraktiv vertskapskommune.

Gjennom vårt budsjett skal Leirfjord Senterparti, Fremskrittspartiet og Rødt bidra til å styrke tjenestene i Leirfjord kommune og stoppe sentralisering.

Det skal være et tilbud til folk der folk bor. Som til eksempel grendeskolene som ble bevart i vårt budsjett.

Med hilsen

Kommunestyregruppene for Fremskrittspartiet, Rødt og Senterpartiet

Kommentarer til denne saken