Argumenterte mot vindindustri på Øyfjellet: – Denne menneskeretten er viktig også for barnebarna som kommer

Tirsdag arrangerte Sametingsrådet et seminar om vindkraft i samiske områder. Seminaret foregikk i sametingsbygget i Karasjok.