Argumenterer med store mangler

NÆRMEST UBERØRT: På vei fra Nordbukta i Røssvatnet til Famvatnet øst for Varntresk. Beskjedne spor etter folk i naturen. Foto: Tone Toft

NÆRMEST UBERØRT: På vei fra Nordbukta i Røssvatnet til Famvatnet øst for Varntresk. Beskjedne spor etter folk i naturen. Foto: Tone Toft

Av
DEL

Leserbrev Det er en snedig debattmetode Morten Isaksen presenterer i Helgelendingen. Først en skikkelig oppramsing av alle de dyptgripende problemene som vil oppstå når klimaet blir varmere. Selv den mest ihuga klimaskeptiker, kan bli skremt av disse dramatiske framtidsutsiktene.

Deretter en gjennomgang av botemidlene mot disse klimaendringene, der vindkraft på land beskrives som det mest effektive.

Jeg vet ikke om mannen har så stor tro på dette sjøl, når han må ty til å sammenlikne oss som er motstandere mot etablering av vind-industri i inngrepsfri natur med Don Quijote. Dette er noe flåseri som vitner om at det er en dårlig sak du fronter. Du skriver også i dette leserbrevet om miljøvernere at:

«Foran seg skyver de hensynet til fugler og insekter som kan drepes av vindmøllene, ødeleggelse av uberørt natur, reindrift og trusler mot arter i naturen».

Dette er helt riktig, bortsett fra at vi skyver ingenting foran oss i denne debatten. Du skriver «kan drepes av vindmøllene». Det er feil, de artene du nevner drepes i fleng av vindturbinene. Anleggene ødelegger naturen, skaper store problemer for reindrift og er en trussel mot arter i naturen, også menneskeheten. Dette er virkeligheten, og ingenting som vi skyver foran oss. Dette er vårt arbeidsfelt på vegne av kommende generasjoner.

Det jeg virkelig reagerer på i ditt innlegg, er alt du ikke nevner. Kanskje av uvitenhet, men mest sannsynlig av kald beregning for å fram-snakke vindkraft på land generelt, og anleggsvirksomheten som Eolus Wind AS bedriver i vestfjella spesielt. Hva du ikke tar med av informasjon, og som vil ødelegge hele argumentasjonen din er dette:

I mai 2019 publiserte FNs naturpanel (IPBES) en rapport som er den mest omfattende om naturens tilstand noen sinne. Kort oppsummert sier den at tre fjerdedeler av landjorda er vesentlig endret av menneskelig aktivitet. To tredjedeler av havene er under sterkt press. En million arter står i fare for å dø ut, mange av dem innen ti år. Vi utvinner 60 milliarder tonn av jordas ressurser hvert år, langt over jordas tålegrense. Tap av natur truer menneskeheten.

Konklusjon: Det aller beste tiltaket mot klimaendringene er å la naturen være i fred. Og til og med starte med å restaurere den systematisk.

Nylig har også NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) utgitt en rapport som dokumenterer karbonlagring i norsk natur og økosystemer. Det er vel kjent at myr og produktiv skog binder mye karbon. Det overraskende i denne rapporten er at hele 33 % av dette er lagret i fjellnaturen, i det subalpine beltet. Nettopp der vindkraftbransjen herjer som verst. Det graves i jorda, lyngheier og moserabber fjernes og fjellene sprenges i stykker. Alt dette frigjør enorme mengder av karbon som karbondioksid – også kjent som drivhusgass.

Det som kalles «Det Grønne Skiftet» er umulig å gjennomføre, så lenge det innebærer å ødelegge og rasere naturen. Bygging av vindkraft på land er hverken et klimatiltak, eller en del av det grønne skiftet, men tilhengerne prøver hele tiden å plage oss med denne løgnhistorien. I virkeligheten dreier det seg om å tjene store penger, med ødeleggelse av natur og enorme klimagass-utslipp som konsekvens. De skyver klimaproblemene foran seg, og underslår alle upassende opplysninger.

Hadde denne bransjen hatt rent mel i posen, og ikke bare profitt etter investeringene sine som mål, hadde vi for lengst sett et utslippsregnskap til deres fordel.

Vi burde hatt, i likhet med Trygderetten og Arbeidsretten, en rettsinstans som het Klima, Natur og Miljøretten. Der hadde nok både Morten Isaksen og vindkraftbaronene befunnet seg på tiltalebenken. Siktet for grovt underslag.

Klimaendringer, vindkraft og miljøvernere


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags