Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsro i konseptfasen 

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2019 ble det gjort forsøk på å legge ned sykehuset på Nord-Helgeland, i Nord-Norges tredje største by, Mo i Rana. Et samlet og unisont politisk felleskap slo ring rundt sykehuset. Sammen med befolkningen. Sammen med fagmiljøene. I 2020 vil vi videreføre vårt arbeid for å sikre at befolkningen på Helgeland får et moderne og framtidsrettet sykehustilbud.

Gruppelederne fra alle partier i kommunestyret, ordføreren og varaordføreren i kommunen er enige om å sende ut en felles erklæring på tvers av alle partier og koalisjoner.

Vi står sammen med våre innbyggere og sammen med de sykehusansatte: Vi skal være en god vertskommune for et godt og robust sykehus med akutt- og fødetilbud og mange andre viktige funksjoner også i framtiden.

Vi er enige om å videreføre arbeidet i en tone og med et språk, slik at vi så langt som mulig kan finne gode løsninger innenfor helseministerens vedtak om ett sykehus lokalisert på to steder. Vi tar avstand fra alle former for personangrep, ufinheter, netthets og sjikanering. Ikke minst gjelder det angrep på de som sitter i de utsatte stillingene i Helgelandssykehuset. Personangrep mot dem er uhørt.

I vårt felles politiske arbeid i 2020 og gjennom hele konseptfasen vil vi jobbe for at alle på Helgeland skal føle trygghet både til prosessen og demokratiet. Vi forutsetter at:

1) Helseministerens vedtak om ett sykehus på to steder med akuttfunksjoner og fødetilbud skal gjennomføres. Helse Nord må engasjere seg på en konstruktiv måte, og balansere interessene i regionen for å gjennomføre statsrådens vedtak på en god måte.

2) I saksfremlegget som legges til grunn for vedtaket i Helse Nord står det lite om økonomisk bærekraft. Dette kommer til å bli noe av det viktigste som skal gjøres i konseptfasen. Dette må utredes på en god og forsvarlig måte. Vi har klare forventninger om at det skal foretas investeringer på begge lokasjoner.

3) Vi forventer at faglighet og hensynet til pasientsikkerhet legges til grunn i funksjonsfordelingen. Det må gjelde på alle felt. Når prosessen er gjennomført må kreftkirurgien/gastro i Mo i Rana komme styrket ut.

4) Å legge ledelsen betyr ikke å flytte administrasjonen til Sandnessjøen. Prosessen må gjennomføres med respekt for de ansatte og etablerte fagmiljøer. Vi må speilvende dagens praksis – det vil si at det også i fremtiden blir ledelse og administrative funksjoner begge steder slik det er i dag.

Kommentarer til denne saken