Gå til sidens hovedinnhold

"Arbeiderpartiet har ikke vært god nok og klare nok, men det nye programmet gir gode føringer for endring"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Støre er min soleklare statsministerkandidat

Jonas Gahr Støre er min soleklare statsministerkandidat. At Støre har en særdeles allsidig bakgrunn, en stor formue, er for lite populistisk, har bred og lang politisk erfaring, og at han i tiden som utenriksminister var Norges mest populære politiker, vel på tross av dette: Han er min soleklare statsministerkandidat.

Målet for oss som er sosialdemokrater er en ny regjering til høsten ledet av Støre og Arbeiderpartiet. En utfordring for Arbeiderpartiet er at Sp er en alliert i arbeidet med å få på plass et parlamentarisk flertall på Stortinget, mens de samtidig gjør store innhogg i velgermassen til arbeiderpartiet. At Sp har medvind med bakgrunn i distriktspolitiske saker som kommunereform, politireform og en del enkeltsaker er greit, og fortjent. Arbeiderpartiet har ikke vært god nok og klare nok, men det nye programmet gir gode føringer for endring. Arbeiderpartiet har vedtatt et program som er et svar på mange av de utfordringene vi vil møte framover, med et tøffere arbeidsmarked, miljøutfordringer, internasjonalt samarbeid i en urolig verden, helse og skole. Arbeiderpartiet har en gjenkjennelig politikk, hvor målet er klart: Etter åtte år med politikk for de på toppen skal det nå være vanlige folk sin tur. Det gjelder også for oss som bor i Distrikts-Norge.

Støre har vist store lederegenskaper og vært samlende for opposisjon for å få gehør for sosialdemokratiske verdier og politikk i forbindelse med covid-19 krisen. Dette for å ivareta de som blir direkte rammet, samt ivareta bedrifter som sliter ved å gi dem større forutsigbarhet. Her har Sp i stor grad vært fraværende. Vi ser at Frp og Høyre som primært ønsker å minske statens eierandeler i selskap som Equinor og Statkraft, med flere deler ut milliarder av fellesskapets ressurser. Hva om dette var privatisert?

I Stortinget har Arbeiderpartiet fremmet mange forslag som skal sikre utjevning og sosial trygghet, samt forslag mot privatisering og salg av statlig eiendom, det seneste året. Arbeiderpartiet og SV foreslo blant annet å inndra salgsfullmakten til Statskog. Dette arronderingssalget og utsalg av Statens eiendommer marginaliserer Statskog på sikt. Her stemte Sp mot sammen med Frp og regjeringen.

Hvis man ønsker en dreining av politikken til venstre med det sosialdemokratiske verdigrunnlag som bæreplanke da er det originalen Arbeiderpartiet som bør få din stemme og tillit.

Kommentarer til denne saken