Gå til sidens hovedinnhold

"Arbeiderpartiet dekker over egne kutt som de ikke vil ta ansvar for!"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I et leserinnlegg viser Nordland Arbeiderparti til budsjettbehandlingen i fylkestinget i desember i fjor. Der kommer de med en rekke påstander om vår politikk for å dekke over egne kutt som rammer Nordlands innbyggere.

Arbeiderpartiet i Nordland har omsider begynt å forstå at politikk handler om å prioritere. Det har imidlertid tatt tid, og det har kostet dyrt for mange små samfunn i Nordland. Disse samfunnene har sett resultatet av arbeiderpartiet og senterpartiet i Nordlands manglende evne til å gjøre valg som gagner kystbefolkningen. Over år har fylkesrådet med arbeiderpartiet og senterpartiet i spissen rasert hurtigbåt og fergetilbudet, lagt ned skolelinjer og gjort rammebetingelser vanskeligere for næringslivet.

Etter nesten et år med pandemi, nedstengning og usikkerhet ser Nordland høyre mot fremtiden med optimisme. Vi er opptatt av hvordan vi skal klare å skape mer, og at vi skal klare å snu den negative befolkningstrenden. Derfor er det også viktig hvordan fylkestinget prioriterer i sine budsjett fremover. For Høyre betyr det tydeligere prioritering av utdanning, samferdsel og fylkesveier.

Når fylkestingsgruppa til Nordland Høyre velger å gjøre prioriteringer som sikrer livsnødvendig infrastruktur – grunnlaget for alt liv, for næring, utvikling og bosetting på kysten, betyr ikke det at vi nedprioriterer kultur. Vi har valgt andre prioriteringer enn Nordland arbeiderparti. Vi valgt å satse på kultur og aktiviteter for barn og unge. I vårt forslag til budsjett er vi tydelig på at festivaler og kulturarrangementer for barn unge skal prioriteres. Vi har valgt å styrke frivillige lag og foreninger for barne- og ungdomsaktiviteter med 5 millioner ekstra hvert år. Dette fordi frivilligheten og lag og foreninger gjør en viktig jobb i arbeidet med bedring av folkehelsen. Og at barn og unge er vår viktigste ressurs.

Dette gjør vi samtidig som vi i vårt budsjett satser på samferdsel og utdanning. Vi ønsker å :

● Styrke satsingen på samferdsel, hurtigbåt og fergetilbud og trafikksikkerheten med 1,1 milliarder

● Vi styrker utdanning med 198 millioner

● Vi omprioriterer 300 millioner til investeringer på fylkesveger over en 4 årsperiode og 500 millioner til drift i samferdsel.

Med slike satsinger bør Arbeiderpartiet tenke seg om før de påstår at Høyre kutter i reiselivet. For at reiselivsnæringen skal være bærekraftig og bidra til inntekter og arbeidsplasser for lokalsamfunnene hele året, trenger næringen forutsigbare rammevilkår. Det må tilrettelegges for infrastruktur og et tjeneste- og servicetilbud som er viktig for turister og reiselivsnæring. Dette har Nordland høyre gjort i sitt budsjettforslag og det ville styrket reiselivsnæringen, samtidig som det ville sikret bolyst og bosetting langs hele kysten.

Retorikken fra Nordland arbeiderpartiet om at å kalle høyres prioriteringer for “kutt hist og pist” vitner om et parti uten evne og vilje til å prioritere og se fremover.

Nordland Høyres sitt budsjettforslag og prioriteringer er et sterkt og tydelig signal på at Høyre ikke vil stille seg bak den sentraliseringspolitikken som arbeiderpartiet, senterpartiet, sv og krf har ført i fylket de siste årene. En politikk som har rasert hurtigbåt og fergetilbudet langs hele kysten. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har år etter år lagt ned utdanningstilbud innenfor blant annet musikk, dans og drama og reiseliv. Det er ikke en satsning på framtidens kultur, reiseliv og ungdom. I motsetning til Arbeiderpartiet vil vi prioritere og satse på lokalsamfunnene og levende distrikter med gode og fremtidsrettede løsninger som gir økt verdiskaping, bosetting og bolyst.

Marianne Dobak Kvensjø, Stig Tore Skogsholm og Anita Sollie, fylkestingsrepresentanter Nordland Høyre

Les også

"Høyres «Hist og pist-strategi» ville få konsekvenser for reiselivet og kulturlivet på Helgeland"

Kommentarer til denne saken