Gå til sidens hovedinnhold

Aquaculture Innovasjon har gjort hjemmeleksa si og utformet prosjektet i tett dialog med lokalsamfunnet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statsforvalter i bakevja

På Helgeland er vi ikke velsignet med tilflytning av ungdom, milliardinvesteringer og store industriprosjekter med de arbeidsplassene som følger med. Vi har derfor ikke råd til å ødsle bort de mulighetene vi får.

Det er ikke lenge mellom hver gang vi kan lese i avisa at ungdommen flytter fra Nord-Norge. Grunnene er mange, men konklusjonen handler ofte om attraktivitet. Attraktiv utdanning, attraktive lokale tilbud og attraktive arbeidsplasser. Fellesforbundet Helgeland mener det er viktig at lokalpolitikerne sammen ruller ut den røde løperen og inviterer nærmeste skolekorps for å ønske storsatsingen Helgeland Miljøfisk fra Aquaculture Innovasjon velkommen til Brønnøy. Mot Statsforvalteren i Nordlands vilje, som dessverre har reist en innsigelse, som i verste fall torpederer hele prosjektet.

Aquaculture Innovasjon sine planer om et landbasert oppdrettsanlegg på Toft vil passe perfekt både til området, men også til den langsiktige målsetningen om å gjøre Brønnøy kommune mer attraktiv for næringslivet. På Toft vil man kunne få over 200 nye arbeidsplasser innen en næring som har stor betydning i mange lokalsamfunn i Nord-Norge, tilbyr interessante og godt betalte jobber og som Norge skal satse på i framtida. Bare i lokale ringvirkninger estimerer man at 200 millioner kroner vil havne hos snekkere og rørleggere og til den lokale nærbutikken.

Det er ikke bare penger som er viktig når vi skal se på ringvirkninger. Et slikt prosjekt vil bidra til å snu den forventede negative befolkningsutviklingen i kommunen. SSB estimerer et befolkningstap på drøye 150 personer frem mot 2050. Et tall som høres lite ut, men som blir viktigere når man ser på bakgrunnstallene. Det er nemlig ikke oss gamlinger som gjør som trekkfuglen og drar sørover, det er fremtiden vår - ungdommen. Om man realiserer det nye anlegget blir virkeligheten en helt annen. Man ser for seg at nesten tusen nye og stolte brønnøyværinger vil komme til.

Et slikt anlegg er derfor medisinen mot den kvelende sykdommen landsdelen opplever.

Til tross for at det er akkurat det kommunen og regionen trenger, har det foreslåtte anlegget møtt en viss motbør fra enkelte innen politikken, men særlig byråkratiet. Særlig alvorlig er det at Statsforvalteren har reist en innsigelse der han uttaler at kommunen ut ifra et naturhensyn ikke kan godkjenne utbyggingen på Toft. Dette til tross for at Aquaculture Innovasjon har gjort hjemmeleksa si og utformet prosjektet i tett dialog med lokalsamfunnet. Både tursti og fiskeplasser blir skjermet og anlegget er foreslått tilpasset til landskapet så godt som overhodet mulig, nettopp av hensyn til natur og miljø.

Statsforvalteren trenger selvsagt ikke bekymre seg for dårlig kommuneøkonomi, men han gjør det ikke enkelt for Brønnøy kommune. Der jobber lokalpolitikerne sent og tidlig for å få til ny aktivitet i kommunen. Aktivitet som skaper skatteinntekter til ei slunken kommunekasse. Hvis Helgeland Miljøfisk får etablere dette ambisiøse prosjektet vil det bidra til eiendomsskatt fra både bedriften og ansatte som bygger seg hus. Man skal heller ikke se bort fra at skatten på lønna gir noen ekstra kroner til kommunekassen. Ekstra kroner som bidrar til å opprettholde viktige tjenester i kommunen, som skoler, barnehage og eldreomsorg, men også kanskje en ny ball binge, eller mer penger til kultur.

Det viktigste med prosjektet er nettopp at det gir framtidsretta arbeidsplasser. Vi ser viktigheten av det langs hele Helgelandskysten. Bedre jobber som forlengelse av gode lokale utdanningstilbud øker interessen for distriktet. Her er Brønnøy i en unik posisjon, ved at man kan skape et helhetlig løp for ungdom som ønsker seg et spennende yrke i kommunen de kommer fra. Et samspill mellom utdanning, lærlingplasser og en god arbeidsplass.

Det er god arbeidslivspolitikk, det er god distriktspolitikk og det er en politikk vi i Fellesforbundet Helgeland ønsker for framtida.

Fellesforbundet Helgeland, Frank Stuvland

Kommentarer til denne saken