(iSandnessjøen)

– Det er mange som har høyt blodtrykk. Noen har det allerede under kontroll og tar blodtrykksmedisin, men det er nok også mange som ikke kjenner til det.

– Det at vi nå tilbyr blodtrykksmåling, er er lavterskel tilbud der folk kan måle blodtrykket her, og vi kan se om det er noe unormalt ved det. Skulle det være behov for det, må vedkommende selv ta kontakt med fastlegen sin for videre oppfølging.

Det sier Bruno Rosa, daglig leder ved Apotek 1 i Sandnessjøen, som har begynt med prosjektet. Apotek 1 i Mosjøen skal etter hvert i gang med samme prosjekt.

– Vi driver ikke med diagnostisering, men har kompetanse knyttet til dette og kan avlaste legekontorene noe, fortsetter han.

Apoteket er en av til sammen 60 butikker i den aktuelle kjeden som nå tester ut det å tilby blodtrykksmåling til sine kunder.

– Flere steder i Europa er dette et vanlig tilbud ved apotekene. Det er også vanlig at det tilbys andre, enkle helsetjenester, da det er autorisert helsepersonell som jobber i apotekene, og kompetansen godt kan utnyttes bedre.

– Her, i Norge, tilbyr vi for eksempel vaksine og veiledning knyttet til medisinene kundene bruker, forteller Rosa.

For å kunne få blodtrykket målt ved Apoteket, må en være fylt 16 år. Resultatene journalføres digitalt, og det er ens eget ansvar å videreformidle disse til fastlegen.