Skogsveibrua går over E6 ved Nevermoen i Grane kommune. Dette er en fagverksbru i tre som ble åpnet i 2019, og Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for brua.

Statens vegvesen leder på vegne av alle vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned i sommer

– Etter at skogveibrua Skytebanen har gjennomgått spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonensresultatene og omfattende kontrollberegninger med tredjepartskontroll, er vi nå helt trygge på at den kan gjenåpnes for ordinær trafikk, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Brua åpner fredag 25. november, men det nøyaktige klokkeslettet er ennå ikke klart. Når den er åpnet er det bare skogsveibrua Fjell-Leet bru i Eidsvoll kommune som gjenstår før alle 14 bruene er gjennomgått.