Regjeringen jobber for at en løsning for karantenefrie reiser mellom ulike regioner i Norden vil være på plass innen 15. juni, sier helseminister Bent Høie (H).

– Vi har funnet en løsning sammen med Danmark, og vi jobber for en tilsvarende løsning med de andre nordiske landene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

– Smittesituasjonen er veldig ulik i de ulike delene av våre naboland. Og vi tenker at man kan forholde seg til ulike deler i nabolandene, ikke bare selve grensen mot et land, sier han.

Gir håp

Det kan gi håp for de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige. Over 5.500 av dem har undertegnet et opprop der de krever et klart svar på om de kan få bruke hyttene sine i sommer – uten karanteneplikt. Mange har hytte i Västra Götaland, der det ifølge svensk statistikk er få koronasmittede.

– Vi ønsker ikke å ha grenser i Norden som er unødvendige, slår Høie fast.

Nordmenn utgjør også om lag en firedel av alle turister i Sverige, og Sverige har bedt Norge vurdere å lempe på innreiseforbudet fra regioner langs grensen der det er lite smitte.

– Det er jo dette som er vårt forslag. Dette er løsningen vi har funnet med Danmark, og som vi ønsker å finne med Sverige, sier Høie, som opplyser at han har diskutert saken med den svenske helseministeren.

Avhengig av respons

Målet er å komme i havn med den felles løsningen innen 15. juni, men Høie understreker at dette blant annet er avhengig av responsen til myndighetene i de andre landene.

I tillegg må det utarbeides klare og tydelige retningslinjer for når smittenivået i ulike regioner er lavt nok.

– Folkehelsemyndighetene må definere en terskel for smittenivå som er operativt, slik at vi vet når vi ikke burde reise dit, sier han.

Ikke påvirket av Tyskland

Samtidig lar ikke Norge seg påvirke av at Tyskland vil endre sitt generelle reiseråd og ikke lenger fraråde reiser til rundt 30 europeiske land fra 15. juni.

– Tidsplanen er at man skal gjøre en ny vurdering 20. august, og så blir det en ny vurdering for Norden 15. juni. For andre europeiske land 20. juli. Vi har ikke noen endringer i den tidsplanen nå, sier Høie.

– Hvis et land med lav smittesituasjon åpner for reiseaktivitet fra hele Europa, der det er veldig ulik smittesituasjon, så vil jo disse menneskene møtes, slik som de gjorde i Nord-Italia og i Alpene. Og det må vi ikke glemme, sier helseministeren.

(©NTB)