Åpent brev til Solberg og Bru: - Hvorfor rasere så mye natur og investere så mye på noe som har så kort levetid?

Av
DEL

LeserbrevVi er mange mennesker i Norge som nå er svært fortvilet. Våre unike, vakre fjell raseres for all framtid. Dette er vår heimplass, våre utfartsområder og arbeidsplass for reindriftsnæringa. Hvordan kan dere gjøre dette mot det norske folk? Vær så snill og stopp dette før vi har ødelagt hele landet vårt; for oss som bor her nå og neste generasjon.

Fakta om vindturbiner:

Folk mister sitt nærturområde; viktig for helse og rekreasjon. Veldig mange mennesker er nå i dyp sorg; (Over 92 000 medlemmer i fb gruppa; «Nei til vindindustri i norsk natur»)

Naturen; fjell og våtmark blir rasert for alltid! FN har erklært at tap av naturmangfold er en like stor krise som klimaendringene. Hva skal vi etterlate til våre barnebarn?

Samene blir fullstendig overkjørt og kan nå miste sitt livs grunnlag for all framtid; bla. Øyfjellet Nordland!

Flere tonn mikroplast går ut i naturen. Det er anslått at ved Bremangerlandet kan turbinbladene avgi til sammen 2900 tonn mikroplast på 10 år. Dyr, fugler og fisk spiser dette. Hva med jakt, fiske, bærsanking, fjellvann, drikkevann, havet? Alt kommer tilbake til oss! Det er så ufattelig at dette er lov?

Infralyd fra turbinene har en rekkevidde på 15–20 km; gir store plager for mennesker og dyr; hjertemuskel svekkes; se rapport; professor Christian-F Vahl; universitet i Mainz og finsk rapport. Se erfaring fra Lista og Jæren, Danmark, Tyskland, Canada, Australia; Føre- var- prinsippet må gjelde! Og; hvaler mister orienteringssans; strander eller kolliderer m skip. Og fisk som gyter blir forstyrret.

Turbinene har giftig girolje og hydraulikkolje inni seg som lekker ut i natur og drikkevann: Skottland; 118 turbin ulykker. Og i Danmark, Sverige og Holland; bare å google; vindmølle ulykker: Eks Canada; Chatham -Kent; tungmetaller i drikkevann.

De dreper millioner av fugler i verden pr. år, og 1200 tonn insekter pr. år i Tyskland. Og nå; 100 havørn ved Smøla, 400 fugl og flaggermus pr. turbin i Spania 1990 tallet; Vi trenger fuglene og insektene!

Turbinene er livsfarlige pga. iskast; store biter har landet opp til 300 m fra turbin. Isbelegg gir mindre effektivitet; Hvorfor plassere slike i norske fjell? Og så nær turområder? Og hva slags stoffer brukes til avising? Og hva koster dette ved bruk av helikopter?

Turbinenes levetid er ca. 10 -15 år. Hvorfor rasere så mye natur og investere så mange milliarder på noe som varer så kort tid? Har vi ikke noe ansvar for neste generasjon?

NB; turbinene er ikke resirkulerbare! Finnes det noen plan om hvem som skal fjerne dem? Og hvor mye olje lekker ut her? Danmark har nå svære søppelberg m utraderte turbiner! Og NB; utvinning av metall til produksjon av vindturbiner forurenser svært mye; google Baotou i Mongolia; En hel innsjø er forgiftet; folk blir syke og må flytte.

Alle disse punkter kommer inn under norsk lov; § 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Erna, regjering og miljøvernminister bryter denne loven! Samt Norges grunnlov ang. urbefolkning; § 108, § 22 og ILO konvensjon nr. 169; artikkel 14. Svært alvorlig!

Vindkraft gir dyrere strøm pga. kablene til utlandet. Kommunene får bare småpenger i forhold til overskudd som går til utenlandske investorer og skatteparadis. Og de tjener millioner før vindparkene er åpnet. Nå; Aquilla Capital tar utbytte på 323, 5 mill. og eier bla. anlegget som skal bygges på Øyfjellet: Dette Må stoppes!

Vindindustri gir svært få arbeidsplasser til kommunene. Vindkraftutbyggere maser om at vi trenger mer kraft; mer forbruk; de skal tjene penger. Men; VI trenger en plan for sparing av strøm, solcelle; nb på hustak (Brynseng skole), jord og havvarme (Petter Dass museet): Norges Miljøvernforbund; Fjordvarmeanlegget i Førde sier; «Hvorfor begynne med det mest ødeleggende når vi kan velge fornybar energi som ikke skader natur og helse»?

Forskere ved NTNU sier at det er mer lønnsomt å oppgradere vannkraft. som i tillegg varer i mange flere år: Men Stortinget skattlegger dette, mens de subsidierer forurensende vindkraft. Det er noe veldig galt med norsk politikk! Vi har blitt lurt og kjøpt av rike investorer. Erna selger vårt arvesølv bit for bit.

Så kjære alle dere som skjønner galskapen nå; Ikke sov i timen. Bli med å kjemp mot den vanvittige raseringen av Norsk natur og meld dere inn i: Motvind Norge; over 36000 medlemmer, eller Naturvernforbundet; over 32 000 medlemmer.

Og til Erna og Tina Bru; Vær så snill å snu: Hjelp oss å kjempe mot disse enorme ødeleggende og forurensende vindturbinene. Og som fjerner livs grunnlaget for urbefolkning i Norge nå! Velg fornybar energi som ikke skader natur og helse: Hav-, jord-, vann- og solenergi!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags