Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til rektor ved Nord universitet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Nordland Fylkesting hadde møte på Fru Haugans hotell i Mosjøen på mandag, stilte Folkeaksjonen med både bunaden og kampånden vel intakt. Fylkespolitikere fikk invitasjon til både lansering av boka «Kampen om campus Nesna» og vår neste utdanningspolitiske konferanse. Vi ble godt mottatt og opplevde bred støtte. Dette gir håp og styrket kampånd videre frem mot valget i 2021.

Rektor møter Nordland Fylkeskommune

På Fylkestingsmøtet holdt du, Hanne Solheim Hansen, et 30 minutter langt innlegg om universitetets strategi og det du fremstiller som dagens tilstand innen høyere utdanning på Helgeland. (NFK, 2020) Vi i Folkeaksjonen, og svært mange med oss, ble direkte provosert av din fremstilling. Etter at Nord universitet har rasert utdanningstilbudet på Helgeland, presterte du å tegne et bilde av en vellykket satsning. Folkeaksjonen føler et behov for å stille noen oppfølgingsspørsmål til de uttalelsene du kom med på talerstolen. Og vi kan samtidig behjelpelig fylle inn de vesentlige sidene av saken du galant hoppet over.

Betimelige spørsmål

Du påstår foran fylkestinget at Nord universitet leverer akkurat det dere lovet Helgeland. Dette er vi sterkt uenige i. Dere lovet oss satsning og videreutvikling. Det vi fikk var nedskalering, kutt i fag, flytting av studentmasser og drastisk nedgang i søkning. Etter nedlegging av campus Nesna og oppretting av lærerutdanningen på Mo lovet dere også satsing og videreutvikling samt bedret kvalitet. Men satsningen så langt viser faktisk historiens laveste opptakstall på lærerutdanningene (GLU) på Helgeland (se vedlegg 1 og 2), og både fagmiljø og nødvendige spesialrom mangler fremdeles ved studiested Mo i Rana. På tross av dette sier du at lærerutdanningen har «god søkning» i år. Dette er direkte løgn. Å gå fra årlige opptak i barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna til opptak hvert 3. år i Mo i Rana kan vel heller neppe kalles en «satsning».

Du sier Nord Universitet «skal satse på å bygge fagmiljøet i Mo i Rana, for å få god nok kvalitet på utdanningen dere tilbyr» og at dere «satser på å få en skikkelig god lærerutdanning». Fagmiljøet på Nesna har både levert god kvalitet og vært stabilt i over 100 år, og dette har dere frarøvet Helgeland allerede. Hvordan kan du da si at et ikke-eksisterende fagmiljø er bedre?

I realiteten fjernes nå alle fagmiljøene innenfor lærerutdanningene fra regionen. Skolebygget til campus Nesna med alle tilrettelagte spesialrom skal selges. Norges mest fornøyde studenter får ikke fullføre utdanningen sin der de ønsker, og campus Nesnas sterke lokale forankring vil smuldre opp ved nedlegging. Hvordan kan dette erstattes av tilbudet på Mo?

Du sier at å samle fagmiljøet vil styrke utdanningstilbudet i regionen. Men for hvem? De i pendleavstand til Mo i Rana? De som har råd til å bo på hotell i samlingsukene? Nesna er et naturlig knutepunkt i vår region, Mo i Rana er ikke det for alle. For å forstå dette, må man forstå den helgelandske topografien. Nesna har tilrettelagt for både pendlere og samlingsbaserte studenter i en mannsalder. Her har vi billige hybler til dagsutleie, studentbarnehage og nær avstand til både butikker og aktiviteter. Den stadig voksende gruppen etablerte mennesker med behov for etter- og videreutdanning langs kysten har nå muligens mistet sitt eneste alternativ når campus Nesna legges ned. Og med dette mister kyst- og bygdeskolene sine faglærte. Dette vil igjen ramme næringer som havbruk, industri og landbruk. Hvordan kan dette erstattes av tilbudet deres på Mo?

Fra 2019 til 2020 sank søkertallene for GLU 5-10 på Helgeland med hele 31 % (Helgelands Blad 19-20 okt. 2020). I tillegg kommer null-kandidatåret pga. overgang til master i lærerutdanningen. Helgeland hadde nærmere 1300 studenter totalt i 2017 (vedlegg 2), og Helgeland siktet i 2018 mot 2000 studenter samlet på Helgeland. (NU, 2017) Hvordan kan 700 studenter på Mo erstatte dette? Tror Nord universitet at Helgeland er så lettlurte? Husk at både fylkeskommunen og regionen helt fra starten av var imot nedlegging av campus Nesna og studiested Sandnessjøen. Dette har ikke endret seg. Det eneste som har endret seg er behovet for lærere, det har vokst seg rekordstort.

Problemet er at Nord universitet ikke forstår hva Helgeland trenger. Du spurte oss selv hva det var vi fremdeles kjempet for da du overrasket møtte oss på mandag. Det beviser vel kanskje mer enn noe annet den manglende forståelsen for Helgelands behov, og forklarer hvorfor du ikke kunne svare på Sonja Alice Steens (Ap) spørsmål om dere tar deres samfunnsansvar på alvor.

Og la det være klart, vi ønsker alle at campus Helgeland skal lykkes. Men ingen ønsker at det skal gå på bekostning av Nesna. At det noensinne kan erstatte det vi har på Nesna er det vel heller ingen på Helgeland som tror. Det er vel strengt tatt den nedlagte IKT-utdanningen Mo i Rana har størst behov for akkurat nå.

Folkeaksjonen med styrket kampvilje

At Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland fremdeles består - ja vi er nok i realiteten sterkere enn noen gang - burde ikke komme som noen overraskelse på hverken rektor ved Nord universitet eller noen andre. Vi kjemper fordi det dessverre er behov for det, og vi gir oss ikke før et fullverdig utdanningstilbud som leverer faglærte lærere, barnehagelærere og sykepleiere til hele vårt vidstrakte vakre Helgeland er på plass. Det er det vi kjemper for, og det skal vi ha tilbake.

Å utelate viktige elementer ved sannheten er ganske tett opp mot løgn. Å late som om alt er bra ved Nord universitet beroliger hverken politikere eller den øvrige befolkningen på Helgeland. I innlegget ditt på fylkestinget får man inntrykk av at du ror og ror, for å forsvare en strategi som har skadet mer enn den har hjulpet. Men du kommer ikke langt på Helgelandskysten med bare årene, Hanne.

Vi kan bare anbefale deg, og resten av styret ved Nord universitet, å kjøpe boka «Kampen om campus Nesna» som kommer ut 3. desember. Kanskje du da vil skjønne hva det er vi kjemper for.

Bibliografi

NFK. (2020, oktober 26). Hentet fra YouTube, Nordland Fylkeskommune: https://www.youtube.com/watch?v=u4KzIMxrY-4&t=4344s

NU. (2017). nord.no. Hentet fra 17/01552-1: https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-saksliste-og-moteinnkalling-04-05-17.pdf

Vedlegg:


Referanse: DBHStudieprogramnavn

2017

2018

2019

2020

Møtt til studiestart

Møtt til studiestart

Møtt til studiestart

Møtt til studiestart

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master

15

20

15

10

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master

20

40

35

20

Sum Helgeland

35

60

50

30

*Tallene i DHB er avrundet til nærmeste 5. Ifølge oppmøteprosent fremmet i styremøtet 28.10.20 er 27 et mer korrekt tall under «sum Helgeland» for 2020.

*For GLU 1-7 var det planlagt 30 studieplasser, kun 30 % ble fylt opp. For GLU 5-10 var det planlagt 40 studieplasser, kun 45% av disse er fylt opp.

2.

Dersom man fokuserer på antall studenter på Helgeland, finner vi følgende tall i DBH:

Kilde: DBH


Stedkode campus

Stednavn campus

2017

2018

2019

2020

Studenter totalt

Studenter totalt

Studenter totalt

Studenter totalt

MOIRANA

Studiested Mo i Rana

710

640

615

620

NESNA

Studiested Nesna

525

430

485

200

SANDNESSJØ

Studiested Sandnessjøen

40

20

5Sum registrerte studenter på Helgeland

1275

1090

1105

820

Kommentarer til denne saken