Gå til sidens hovedinnhold

Ap på indre Helgeland om nye Helgelandssykehuset: - Forventer at fagmiljøene fra dagens sykehus blir tatt vare på

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken vil styrene i Helgelandssykehuet HF og Helse Nord RHF behandle en sak angående status i prosjektet Nye Helgelandssykehuset og tomteutredninger for prosjektet. I den anledning finner vi det på sin plass å gjenta en klar forventning til arbeidet videre.

Lokaliseringen av det nye hovedsykehuset må være slik at de to fagmiljøene ved dagens sykehus i Sandnessjøen og Mosjøen kan smeltes sammen. Det betinger at det blir en akseptabel pendleravstand for begge fagmiljøene. Etter vår mening burde sikring av kompetansen i begge fagmiljøene stå øverst på dagsorden for styrene.
Hovedsykehuset vil ha en del funksjoner som kun lokaliseres på den enheten, samtidig som det skal sikre HALD-regionen, Brønnøy-regionen og Vefsna-regionen sitt nærtilbud i framtiden. Det sier seg selv at plassering av det nye sykehuset er viktig for at alle regionene skal få en akseptabel reisetid til sykehuset sitt. Vi snakker om pasientgrunnlaget for det nye sykehuset og hvordan styrene vil legge til rette for framtidens spesialisthelsetilbud for disse pasientene.

Bakgrunnen for prosjektet «Helgelandssykehuset 2025» var framtidig rekruttering av fagfolk og en bærekraftig økonomi for helseforetaket. Ingen er uenig i at det er viktig med fagfolk og en god økonomi for at helgelendingene i framtiden skal få en god og forutsigbar spesialisthelsetjeneste. Det er åpenbart at rekrutteringen vil være bedre jo større region sykehuset favner. Antall enheter som har behov for fagfolk vil også være avgjørende for rekrutteringen. Likeså vil antall enheter påvirke den økonomiske bærekraften.

Derfor har man en prosess hvor man i framtiden skal ha to sykehus og ett distriktmedisinsksenter (DMS).

To sykehus og ett DMS er ingen selvfølge. For vår region er det utenkelig å akseptere at helseforetaket vi tilhører, ikke ivaretar oss med et godt nok tilbud og nærhet til tilbudet.

Styrene skal sikre driften og legge til rette for et forsvarlig tilbud i framtiden. Skal tilbudet være framtidsrettet er det viktig at styrene også sikrer tilbudet i hele området som foretaket har ansvaret for. Det aksepteres ikke en løsning hvor man legger opp til en form for A- og B-region, hvor vår region skal miste sykehuset vårt og i framtiden ha lengste reisetid.

Vi forventer at styrene denne uken sikrer en prosess hvor man ivaretar fagmiljøene fra dagens sykehus, slik at de i framtiden kan samles på en felles arbeidsplass. En plassering som gjør at pasientene på Helgeland får en akseptabel reisevei til sykehuset sitt. Det er to området som utpeker seg til å ivareta disse hensynene, Nyland i Vefsn og Tovåsen i Leirfjord.

Kommentarer til denne saken